Användarvillkor

Användarvillkor KiD

Publicerade den 23 maj 2018

Villkorens tillämplighet

Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för dig som använder dig av inloggnings-systemet KiD. KiD tillhandahålls av NTM AB, org nr 556741-2340, som är moderbolag inom koncernen Norrköpings Tidningars Media AB.

Tjänsterna tillhandahålls av bolag inom koncernen Norrköpings Tidningars Media AB, bolag som helt eller delvis ägs av Norrköpings Tidningars Media AB och bolag utanför Norrköpings Tidningars Media AB. En uppdaterad förteckning över tjänsterna finner du på www.kundid.se.

För vissa tjänster som erbjuds inom inloggningsfunktionen KiD kan det finnas särskilda villkor. De särskilda villkoren reglerar de kommersiella villkoren för din användning av respektive tjänst och den ytterligare personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för tjänsten. De särskilda villkoren kommer att i vissa fall presenteras för dig i anslutning till att du ska använda en tjänst och du kommer att behöva godkänna sådana särskilda villkor för att kunna använda en tjänst. Till exempel, när du prenumererar på en tjänst kan du behöva godkänna särskilda villkor avseende avtalstid, uppsägning och/eller betalning.

Om dessa Användarvillkor och de särskilda villkoren för en tjänst skiljer sig åt har de särskilda villkoren företräde.

Din tillgång och användning av tjänsterna förutsätter att du godtar villkoren. Du accepterar villkoren när du registrerar dig, dvs skapar ett KiD-konto.

Förändring i NTMs erbjudande

KiD ger dig möjlighet att ta del av ett föränderligt innehåll av olika medlemstjänster över tid. NTM AB förnyar och förbättrar tjänsterna fortlöpande, vilket innebär att vi utan meddelande kan lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner. NTM AB reserverar sig för eventuella skrivfel på våra webbsidor eller andra mobila plattformar där det lämnas uppgifter om tjänsterna.

KiD-konto

Skapande av konto
För att få tillgång till våra olika tjänster behöver du skapa ett individuellt användarkonto enligt de anvisningar som lämnas i vår digitala kundservice. Om du till exempel tar en prenumeration på våra webbsidor skapas ett KiD-konto upp åt dig som du sedan loggar in på för att kunna ta del av din prenumeration.

KiD är enbart till för personer över 13 år. Är du under 18 år krävs dessutom dina målsmäns godkännande för att du ska få registrera dig och använda tjänsterna. Genom att registrera dig och skapa ett konto intygar du samtidigt att du har inhämtat ett sådant godkännande från dina målsmän. Du anses alltid försäkra riktigheten av sådana uppgifter som du lämnar om dig själv. För att handla av oss måste du vara 18 år och myndig. Genom ditt köp intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv är sanna och riktiga.

Efter att du registrerat dig för ett digitalt användarkonto kommer du kunna nyttja tjänsterna. De uppgifter som du ombetts att fylla i vid registreringen kommer finnas på ditt KiD-konto. Vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ska du ändra dessa via ”Mina sidor” på ditt användarkonto i vår digitala kundservice.

Du går i god för att uppgifter som du lämnar via ditt konto är korrekta samt att uppdatera dina uppgifter vid behov. De uppgifter som du ska lämna är epostadress eller mobilnummer, namn, adress och personnummer.

Inloggning
Du loggar in på ditt KiD-konto genom att fylla i din epostadress alternativt ditt mobilnummer samt lösenord.

Ditt KiD-konto är personligt och du ansvarar för all användning som sker av ditt konto. Du ska förvara dina användaruppgifter till kontot säkert och oåtkomliga för andra personer. Du ansvarar själv för att logga ut ur KiD och för att inte lämna din dator, telefon, surfplatta eller annan enhet där du är inloggad, obevakad. Om du har skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast underrätta NTM AB om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

Om du vet eller har skäl att misstänka att någon annan har tillgång till dina inloggningsuppgifter, bör du genast ändra dina inloggningsuppgifter via ”mina sidor” på KiD-kontot.

Användning
Du ansvarar för och är skyldig att säkerställa att all användning av ditt KiD-konto sker enligt användarvillkoren. Du får inte använda skript, robotar, spindlar eller andra automatiserade tekniker för att hämta information eller på något annat sätt interagera med KiD eller våra tjänster och webbsidor.

Du får använda ditt konto uteslutande för icke-kommersiellt bruk.

Om ett konto används för andra ändamål har NTM AB rätt att stänga av kontot med omedelbar verkan.

Säga upp
Du kan närsomhelst avsluta ditt KiD-konto. Dock ska du vara medveten om att flera av våra tjänster är beroende av att du har ett aktivt KiD-konto. En uppsägning görs skriftligt via e-post till vårt kundcenter.

Immateriella rättigheter

Allt innehåll som tillhandahålls genom medlemstjänsterna, såsom texter, stillbilder och rörliga bilder, grafik, teckningar och datakoder, skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) och rättigheterna därtill innehas av NTM eller dess licensgivare. Att du skapar ett KiD-konto och använder tjänsterna ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer på webbsidorna och i tjänsterna och ej heller att använda NTM-koncernens varumärken och kännetecken. NTMs varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning.

Användning av uppgifter för marknadsföring

Uppgifter som du direkt eller indirekt lämnar till NTM genom skapande av KiD-konto och genom att använda våra webbplatser kan komma att användas av NTM. Genom att godkänna dessa villkor accepterar du att vi använder de uppgifter vi har om dig för att anpassa och sända meddelanden till dig i marknadsföringssyfte för de tjänster som du nyttjar eller är relaterade till dessa tjänster. Du har dock rätt att tacka nej till sådana utskick, vilket du gör genom att använda dig av svarsfunktionen i de e-postmeddelanden, SMS eller andra meddelanden som vi skickar till dig. Är du under 16 år får vi inte skicka marknadsföring till dig.

Behandling av personuppgifter

I vår Personuppgiftspolicy finns det information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder KiD och tjänsterna. Genom att godkänna dessa Användarvillkor samtycker du till den behandling av dina personuppgifter som framgår av vår Personuppgiftspolicy.

Cookies

NTM använder cookies på webbsidorna och i tjänsterna. Cookies är en liten textfil från vår webbserver som lagras i besökarens dator. Cookies används för att samla in statistik om våra läsare och för att personanpassa delar av sajten och våra produkter och tjänster. Dessutom används cookies för att styra våra annonser. Om du vill undvika cookies från NTM och våra samarbetspartners kan du ta bort dessa eller välja att cookies inte lagras i din webbläsare. Det gör du i inställningarna för din webbläsare. Tänk på att dina personliga inställningar på våra webbsidor därmed försvinner. Du påminns också om att ändrade inställningar i din webbläsare kan påverka funktionaliteter och visst innehåll i våra digitala tjänster. Genom att godkänna dessa Användarvillkor samtycker du till den behandling av dina personuppgifter som framgår av vår Cookiepolicy.

Förutsättningar för teknik

Din tillgång till medlemstjänsterna är vid var tid beroende av att du innehar erforderlig hårdvara och mjukvaror, såsom program för webbläsare och e-post, samt lämpligt abonnemang för internetanslutning. NTM åtar sig inget ansvar för din tillgång till hårdvara och mjukvaror och ej heller för funktionaliteten i dessa eller förekommande kostnader som tredje parter, såsom internet- eller mobiltelefonoperatörer, kan för med sig med anledning av din användning av medlemstjänsterna. Medlemstjänsterna och våra webbplatser stöds av de senaste webbläsarna.

Friskrivningar

Utöver vad som i övrigt framgår av villkoren gäller följande friskrivningar avseende NTM AB ansvar. NTM AB friskriver sig från ansvar hänförligt till tjänsterna, inräknat webbsidornas funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Friskrivningen omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen, eller hinder att använda tjänsterna, inräknat material eller information hänförligt till tjänsterna. Vidare friskriver sig NTM från allt ansvar för information, produkter, tjänster, erbjudanden m m från tredje part oavsett om du fått del av detta genom din tillgång till tjänsterna. Omständigheten att en friskrivning enligt ovan skulle gå utöver vad som följer av tvingande lag påverkar inte friskrivningarna i övrigt.

Villkorsändring

NTM AB har rätt att ensidigt ändra villkoren. Du hittar alltid de senaste villkoren på vår kundportal (kundid.se). En villkorsändring träder i kraft tidigast tio (10) dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på NTM:s webbplatser. Om du inte godtar villkorsändringen kan du alltid säga upp ditt KiD-konto.

Om du bryter mot villkoren

Om du bryter mot dessa villkor äger NTM AB rätt att stänga av dig från tjänsten.

Tvistlösning

Villkoren och ditt användande av Medlemstjänsterna lyder under svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.

Kontaktuppgifter

Visste du att du kan lösa dina ärenden själv, så som registerutdrag, flytta på data, begära rättelse avpersonuppgifter och mer. Klicka på knappen nedan för att komma dit!


Har du frågor om prenumerationer, ditt konto eller annat som inte gäller dataskydd kan du klicka på knappen nedan.

Om inte detsvarar på dina frågor, vänligen kontakta vår kundtjänst på dataskydd@ntm.eu.

NTMAB (org nr 556741-2340)
601 83 Norrköping
075-245 6000