Satsning på kompetens för näringslivets omställning

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, öppnar en utlysning som ska bidra till kompetens för näringslivets klimatomställning.

Sverige 22 juni 2022 09:02

– Vi vill se stora, långsiktiga satsningar där lärosätena som söker medel samverkar med regioner, kommuner och företag för att hitta nya lösningar för kursutformning, studentrekrytering och andra utmaningar i kompetensförsörjningsarbetet, säger Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen.

För att bidra till att Sverige ska uppnå målet där nettoutsläppet av växthusgaser inom landet ska vara noll år 2045, stödjer KK-stiftelsen ett antal projekt under sex år. Lärosäten, näringsliv och andra parter ska ta fram utbildningar med klimatomställningskompetens, exempelvis inom digitalisering och automatisering, elektrifiering, processteknik, cirkulär ekonomi och hållbara affärsmodeller.

– Förutom våra 22 målgruppslärosäten, högskolor och nya universitet, erbjuder vi den här gången alla svenska lärosäten och forskningsinstitut att delta som partners och erhålla medel. På så vis täcker vi in delar av landet där inga lärosäten inom vår ordinarie målgrupp är lokaliserade, och där klimatomställningen i vissa regioner redan innebär ett mycket stort behov av kompetens, säger Eva Schelin.

KK-stiftelsen finansierar projekt vid landets högskolor och nya universitet med målet att dessa ska bygga starka och internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer inom profilerade områden. Projekten drivs i samproduktion med näringslivet.

Fakta

75 miljoner kronor avsätts för satsningen (ersättning för OH-kostnad tillkommer).

Maximalt belopp att ansöka om per projekt är 25 miljoner kronor.

Projekttiden ska vara fyra till sex år.

Högskolor, nya universitet samt Umeå universitet och Luleå tekniska universitet kan vara huvudsökande.

Näringslivspartners ska inkluderas i ansökan.

Utlysningen öppnas 21 juni och sista ansökningsdatum är 1 december 2022.

Ansökningarna bedöms av en extern bedömargrupp.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa