Kampanj ska ge föräldralediga mer pengar i plånboken

Många arbetare med kollektivavtal går miste om extra pengar som de har rätt till, utöver föräldrapenningen från Försäkringskassan. Därför startar Avtalat idag en kampanj som ska få fler att ansöka om de extra pengarna vid föräldraledighet.

Sverige 6 december 2021 12:00

I kollektivavtalen för privat och kooperativt anställda arbetare ingår försäkringen Föräldrapenningtillägg (FPT). Denna försäkring omfattar alla anställda arbetare på arbetsplatser där arbetsgivaren tecknat kollektivavtal. Försäkringen innebär att föräldralediga, utöver föräldrapenning, kan få en extra ersättning motsvarade upp till 10 procent av ordinarie lön. För att få del av dessa pengar behöver den enskilde ansöka hos Afa Försäkring.

De senaste åren har antalet ärenden gällande Föräldrapenningtillägget minskat med 20 procent, från närmare 25 000 ärenden 2017 till ungefär 20 000 ärenden hittills i år, enligt siffror från Afa Försäkring.

Avtalat startar därför idag en kampanj som ska få fler att ansöka om dessa pengar.

– Ingen ska behöva gå miste om pengar de har rätt till. Föräldrapenningtillägget är en av flera förmåner som ingår i kollektivavtal för arbetare och som kan underlätta livet för den som är eller ska bli förälder, säger Pia Carlsson Thörnqvist, kommunikationschef på Avtalat.

Kampanjen pågår vecka 49-52. Navet i kampanjen är avtalat.se/merapengar och här finns samlad information.

– Vårt uppdrag är att sprida information och vägledning om kollektivavtalad försäkring och tjänstepension inom privat sektor. Vi hoppas och tror att denna kampanj ska leda till att många fler får del av Föräldrapenningtillägget, avslutar Pia Carlsson Thörnqvist.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa