Rekordförsäljning av miljömärkt el 2020

Allt fler väljer miljömärkt el i sitt elavtal. Över 10 000 gigawattimmar av den el som sålts i Sverige har varit miljömärkt och från den försäljningen har nära 25 miljoner kronor avsatts till miljö- och energieffektiviseringsprojekt. Det framgår av efterkontroll av försäljningen av Bra miljöval-märkt el 2020.

Sverige 13 januari 2022 14:00

Varje år genomför Bra miljöval en kontroll av såld och inköpt miljömärkt el för att säkerställa att miljökraven i kriterierna är uppfyllda och att elen har sitt ursprung från godkända produktionsanläggningar. Kontrollen är elanvändarnas garanti på att den miljömärkta el de valt att köpa verkligen ingår i elleveransen. 2020 års kontroll, som nyligen sammanställts, visar att fler än någonsin valt miljömärkt el, skriver Bra miljöval i ett pressmeddelande.

— Vi ser att efterfrågan på miljömärkt el har ökat genom åren. Resultatet för 2020 visar att fler energibolag valt att erbjuda miljömärkt el i sina elavtal, ofta på grund av att kunder efterfrågat det, säger Eva Eiderström, chef för Bra miljöval. 

De energibolag som säljer el märkt med Bra miljöval avsätter också pengar till fonder som stöttar projekt som gör konkret miljönytta i vattendrag eller minskar elanvändningen, skriver Bra miljöval.

— Tack vare rekordförsäljningen av miljömärkt el 2020 har nära 25 miljoner avsatts till Bra miljöval fonder. Under de senaste elva åren har nästan 250 miljoner totalt avsatts till fonderna och drygt 300 projekt har genomförts. Valet av elavtal gör verkligen skillnad för miljö och klimat, säger Eva Eiderström.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa