Hållbarhetsrapport: Små företag med stora ambitioner

Hållbarhetsfrågorna är prioriterade bland Sveriges småföretagare, enligt en rapport från Företagarna.

Sverige 24 februari 2022 16:00

Rapporten ”Små företag med stora ambitioner – Företagarnas hållbarhetsrapport 2022” ger över 800 svenska småföretags syn på såväl deras eget hållbarhetsarbete som på vilka förutsättningar de får att driva det.

Hållbarhetsfrågorna är prioriterade bland Sveriges småföretagare, enligt rapporten. Nio av tio företagare anser att det är viktigt eller mycket viktigt för företag att ta ett samhällsansvar och att bedriva hållbarhetsarbete. Undersökningen visar att hållbarhetsperspektivet väger allt tyngre hos kunder, finansiärer och samhället i stort, vilket innebär att de företag som agerar hållbart kan dra konkurrensmässiga fördelar av sina insatser. Företag med ett hållbarhetsarbete upplever bland annat förbättrade kundrelationer, nöjdare medarbetare och ökad lönsamhet. Det skriver Företagarna i ett pressmeddelande.

– Vår undersökning bekräftar vår bild att de små företagen har stora ambitioner med hållbarhetsfrågorna, men att det finns påtagliga hinder i systemet som gör att mycket av arbetet sker i motvind, säger Philip Thunborg, näringspolitisk expert på Företagarna.

72 procent av Sveriges småföretagare uppger att de arbetar med hållbarhet. Andelen företag med ett aktivt hållbarhetsarbete har ökat med 17 procentenheter sedan 2015, men samtidigt är resursbrist i form av kostnader, tid och kompetens för arbetet ofta avgörande hinder, enligt rapporten.

– Det saknas inte engagemang, men kostnader är en avgörande faktor för företagen att ta klivet till att bli mer hållbara. Affärsnyttan är kärnan i småföretagens hållbarhetsarbete och det krävs därför ökade incitament för omställning, samtidigt som det måste vara enkelt att göra rätt, säger Philip Thunborg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa