Ett antal faktorer kan bidra till gröna omställningen

Green clouds, energieffektivisering av produkter, ökad klimatkunskap genom mikroutbildningar och greenfluencers är exempel inom teknik och digitalisering som kommer att bidra till den gröna omställningen, enligt Telenors rapport.

Sverige 5 januari 2022 07:00

– Allt fler människor och samhällen har insikten att vi måste agera nu för att stoppa klimatförändringar och miljöförstöring. För oss på Telenor är det viktigt att förstå hur vi undviker att teknik är en del av problemet, utan snarare ett bidrag till den gröna omställningen, säger Magdalena Aspengren, hållbarhetschef på Telenor Sverige.

Telenors globala forskarteam har tittat på hur den tekniska utvecklingen 2022 kan möjliggöra grön transformation. I och med digitaliseringen har användningen av data och molntjänster vuxit explosionsartat – datacenter globalt står nu för mer än en procent av världens energiförbrukning, enligt Telenor vars forskare menar att edge computing förväntas ta över en del under det kommande året.

– Vi förutspår att 5G-nät runt om i världen kommer att kunna hantera datatrafik via lokala datacenter, som också kan göras energieffektiva genom att nyttja överskottsvärmen samt genom lokal energiproduktion med hjälp av solpaneler och små vindkraftverk, säger Bjørn Taale Sandberg, forskningschef på Telenor group.

Striktare miljöpolitik och regleringar kommer också att öka efterfrågan på grön kompetens i arbetslivet 2022, enligt rapporten.

– Allt fler företag kommer att införa gröna mikroutbildningar som en del av sin plan för att släcka törsten efter grön kunskap bland anställda. Företag som inte gör det möjligt för anställda att främja hållbarhet och grön omstrukturering i arbetet riskerar att uppfattas som mindre attraktiva i unga talangers ögon, säger Magdalena Aspengren.

Telenor förväntar sig därför under 2022 att se en enorm våg av gröna mikroutbildningar strömma ut genom inlärningssystem.

Samtidigt som allt fler elektroniska enheter och lösningar förenklar vår vardag efterlyser The International Energy Agency smartare och mer energieffektiva enheter, menar Telenor.

– Antalet elektriska enheter över hela världen är just nu fyra gånger större än antaletmänniskor, och den siffran kommer att öka. Vi måste effektivisera allt – inte minst energianvändningen i de enheter vi använder. Många företag kommer att investera enorma summor pengar för att få den kunskap och de resurser som behövs, säger Magdalena Aspengren.

Många virala trender på sociala medier har en djupgående inverkan på samhället. Greenfluencing, inklusive etablerade influencers, förväntas påverka sina följare att göra gröna val, enligt Telenors rapport.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa