Prognos: positiv jobbtrend i inledningen av 2022

Arbetsgivare inom finans- och tjänstesektorn förväntar sig en positiv jobbtillväxt under första kvartalet 2022 med en sysselsättningstrend på +19 procent. Som helhet inleds valåret i Sverige med en rekordstark prognos på +34 procent, enligt ManpowerGroups arbetsmarknadsbarometer.

Sverige 14 december 2021 10:22

– Arbetsgivarnas prognoser inom finans- och tjänstesektorn indikerar en stabil återhämtning efter pandemin och i Sverige som helhet inleds det nya året med en kraftigt ökande sysselsättning. För att den svenska rekordprognosen ska infrias är det viktigt att skapa goda förutsättningar för företag att hitta rätt kompetens, säger Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup Sverige, i ett pressmeddelande.

ManpowerGroups arbetsmarknadsbarometer visar att arbetsgivare inom finans- och tjänstesektorn förväntar sig en stadigt ökande efterfrågan på arbetskraft inför det första kvartalet 2022. Sysselsättningstrenden ligger på +19 procent, vilket är 12 procentenheter svagare än föregående kvartal då sysselsättningstrenden låg på +31 procent. Prognosen är i paritet med motsvarande period förra året, då arbetsgivare i finans- och tjänstesektorn väntade sig en ökad efterfrågan av arbetskraft med en prognos på +18 procent.


Sysselsättningstrenden för Sverige som helhet ligger på hela +34 procent, vilket innebär att svenska arbetsgivare förutspår en snabb återhämtning efter pandemitappet, genom en rekordhög takt i jobbtillväxten under det första kvartalet 2022. Optimismen återspeglas i hela landet, med en sysselsättningstrend på över +30 procent i samtliga regioner. Starkast siffror rapporterar arbetsgivarna i mellersta Sverige (Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län), med en jobbprognos på +42 procent.

Mätningen genomfördes under pågående pandemi, den 1-29 oktober, vilket gör att siffrorna är svårtolkade för en långsiktig analys av arbetsmarknaden. De ska därför ses som en ögonblicksbild av de svarande företagens nyanställningsintentioner för mätningsperioden.

 

Branscherna som ökar mest, enligt barometern:
1. Parti- och detaljhandeln, +47 procent 
2. Andra tjänster (offentlig sektor samt transportsektorn), +44 procent 
3. Byggbranschen, +35 procent
4. IT, Tech, telekom, kommunikation och media, +35 procent
5. Tillverkningsindustrin, +29 procent


Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det första kvartalet 2022 förväntar sig 13 procent av de svenska arbetsgivarna att minska arbetsstyrkan, 40 procent förväntar sig en oförändrad sysselsättning medan majoriteten (44 procent) förutser en ökad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då + 31 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden + 34 procent.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa