Ny enkät: Industrier vill se snabbt utbyggd vindkraft

I en ny enkätstudie från Svensk vindenergi vill en majoritet av de tillfrågade svenska industribolagen att hinder undanröjs för grön elproduktion.

Sverige 24 mars 2022 12:00

– Industrins gröna omställning är en historisk möjlighet att utveckla samhället och välfärden. Den förutsätter ett snabbt och stort tillskott av grön el till konkurrenskraftiga priser. Industrierna som deltagit i vår enkätstudie är tydliga med att de vill att svensk politik samlas för att säkra elproduktionen. De bör bli lyssnade på, säger Daniel Badman, vd för Svensk vindenergi.

Totalt 21 industribolag med ett stort elbehov har deltagit i Svensk vindenergis enkätundersökning, exempelvis LKAB, Volvo, Northvolt, Preem, Holmen och SCA. I enkäten har bolagen fått uppge i vilken grad de instämmer i ett antal påståenden. 16 bolag (76 procent) instämmer helt i att svensk politik måste samlas för att undanröja hinder för ny elproduktion och 15 av bolagen (71 procent) instämmer helt i att de har ett stort behov av mer el för att stärka sin konkurrenskraft och för att ställa om till en mer hållbar produktion.

– Vindkraften anses också kunna förbättra industrins klimatprestanda och bidra till att möta krav från kunder om att ha en produktion baserad på förnybara energikällor. Min bild är att kundkraven om förnybar el blir viktigare och viktigare på internationella marknader, säger Daniel Badman.

Enkätstudien

21 av 40 energiiintensiva industriföretag svarade på enkäten. Utvärderingen och slutsatserna av enkätstudien är Svensk Vindenergis.

Företagen som deltagit i enkäten är Alfa Laval, BillerudKorsnäs, Borealis, Göteborgs Hamn, Hitachi Energy, Holmen, Höganäs, Liquid Wind, LKAB, NKT HV Cables, Northvolt, Ovako, Outokumpu Stainless, Preem, Rottneros, SCA, Södra Skogsägarna, St1 Nordic Oy, Vargön Alloys, Volvo Group samt ett företag som valt att vara anonymt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa