Komponentbrist förväntas påverka Proacts fjärde kvartal

Den rådande halvledarbristen förväntas leda till kraftigt ökade leveransförseningar hos flera av Proacts stora systemleverantörer under det fjärde kvartalet och därmed påverka bolagets omsättning och resultat.

Sverige 16 december 2021 08:53

Den globala halvledarbristen bidrar till väsentliga leveransförseningar hos flera av bolagets största leverantörer, vilket förväntas medföra att systemaffärer till ett uppskattat värde på 150 - 250 miljoner kronor inte kommer att kunna levereras som tidigare förväntat. Trots den goda orderingången förväntas därför omsättningen att påverkas negativt med motsvarande belopp.

Då bristen på halvledare fortsätter förväntas leveranssituationen att vara osäker under inledningen av 2022, men bolaget ser för närvarande inga tecken på ytterligare försämring av leveranstider och kommer att gå in i nästa år med en god orderstock.

– Det har skett en snabb förändring i leveranskedjorna under detta kvartal vilket kommer att ha en kortsiktig effekt på vårt resultat. Som en ledande IT-partner i Europa har vi dock en väldigt god relation med våra leverantörer vilket ger Proacts kunder högsta möjliga prioritet, säger vd:n Jonas Hasselberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

De är mest hållbara i världen inom it-tjänster

De är mest hållbara i världen inom it-tjänster

Konsultföretag med studenter etablerar sig i Luleå

Konsultföretag med studenter etablerar sig i Luleå

Blikk rekryterar tio nya medarbetare

Blikk rekryterar tio nya medarbetare

Flera nya yrkesutbildningar att välja mellan till hösten

Flera nya yrkesutbildningar att välja mellan till hösten

Företagets nya drag – kan göra norrbottniska hemvändare rika • Ovanlig bonus ska locka • "Koncept vi gjort på alla orter"

Företagets nya drag – kan göra norrbottniska hemvändare rika • Ovanlig bonus ska locka • "Koncept vi gjort på alla orter"