Havsbaserad vindkraft kan möta nästan halva elbehovet

Sveriges behov av el kan komma att tredubblas till år 2050, till stor del på grund av produktionen av grön vätgas. Den havsbaserade vindkraften kan – med rätt förutsättningar – möta nästan halva behovet, visar en ny studie.

Sverige 7 december 2021 14:00

– Svensk industri är i början av en genomgripande omställning. Bolag efter bolag ska ersätta fossil energi med grön el, samtidigt som nya elintensiva industrier etablerar sig. Detta gör att behovet av el ökar kraftigt. Att vi lyckas möta elbehovet är avgörande för att både stoppa klimatutsläppen och säkra industrins konkurrenskraft, säger Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi.

I en studie har konsultföretaget Thema, på uppdrag av Svensk Vindenergi och fem medlemsföretag, analyserat hur mycket el som behövs i Sverige år 2030 respektive år 2050, och hur stor del av behovet som kan mötas av den havsbaserade vindkraften. Thema bedömer att det svenska elbehovet ökar med 50 procent till år 2030 och kan komma att uppgå till 370 terawattimmar, TWh, år 2050, vilket nästan är en tredubbling jämfört med dagens elanvändning på totalt 140 TWh.

Det som driver det ökade behovet mest är produktionen av grön vätgas. År 2050 kan grön vätgas kräva nästan lika mycket el som hela Sverige använder i dag.

Themas analys visar därtill att Sverige har en stor outnyttjad potential i havsbaserad vindkraft. Den havsbaserade vindkraften kan öka mycket redan till år 2030, och år 2050 producera 167 TWh el, motsvarande 45 procent av det totala behovet. Men då behöver den rätt förutsättningar.

– Vindkraften är det kraftslag som har bäst möjligheter att snabbt möta det stora behovet av grön el till låga priser. Vindkraften på land byggs nu ut starkt och behöver fortsätta göra det. Samtidigt är det nu hög tid att Sverige följer omvärldens exempel och möjliggör en kraftfull utbyggnad av vindkraft även till havs, säger Daniel Badman.

Svensk Vindenergi vill att regering och riksdag genomför politiska reformer för att den havsbaserade vindkraften ska nå sin fulla potential. De vill bland annat att elnäten ska byggas ut och att man säkrar att de har kapacitet att ta emot och överföra elen från havsbaserad vindkraft samt att den havsbaserade vindkraftens möjligheter utnyttjas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

H2 Green Steel presenterar miljardavtal – med norsk kraftjätte

H2 Green Steel presenterar miljardavtal – med norsk kraftjätte

Grönt ljus för elnätsinvestering för miljarder

Grönt ljus för elnätsinvestering för miljarder

Ny enkätstudie: Industrier vill se snabbt utbyggd vindkraft

Ny enkätstudie: Industrier vill se snabbt utbyggd vindkraft

Förstudie om vätgasinfrastruktur runt Bottenviken

Förstudie om vätgasinfrastruktur runt Bottenviken

Nelab Invest blir delägare i Scandinavia Electro

Nelab Invest blir delägare i Scandinavia Electro
Visa fler