Flexibelt arbetssätt för attraktiv arbetsgivare

På onsdag släpps restriktionerna, men det ser inte ut att bli en återgång till vardagen före pandemin. Majoriteten småföretagare i landet anser att hybridmodellen är rätta vägen för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Sverige 8 februari 2022 14:00

If har frågat småföretagare vilka faktorer som de tror är viktiga för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Flexibelt arbetssätt hamnar i toppen. 6 av 10 småföretagare (61 procent) tycker att ett flexibelt arbetssätt och därmed möjligheten att jobba hemifrån gör en arbetsgivare attraktiv att jobba för. Det visar Ifs årliga småföretagarundersökning.

– Många upplever fördelar med distansarbete och vill gärna fortsätta att ha den möjligheten. Hybridkontoret kan bli ett sätt att skapa en långsiktigt hållbar arbetsvardag. Det är ett sätt att visa omtanke, då det kan vara av stort värde för anställda att arbeta hemifrån vissa dagar och tider, i den mån det är möjligt, säger Frida Lagergren, ansvarig för företagsförsäkringar på If.

Ett modernt, tillåtande förhållningssätt till föräldraledighet, som till exempel att kunna hämta på förskola, hamnar näst högst upp på listan över det som anses viktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare. 59 procent av småföretagarna svarar det. Att erbjuda friskvårdsbidrag hamnar på tredje plats (40 procent av respondenterna uppger det).

Bra personförsäkringar för de anställda lyfter nästan 4 av 10 småföretagare som viktigt (37 procent). Det hamnar på plats fyra över det som småföretagare tycker utgör en attraktiv arbetsgivare.

Med hybridmodellen är det viktigt att som företagare se till att personalens försäkringar inte är begränsade till arbetsplatsen.

– Vad som ingår i en olycksfallsförsäkring kan variera, säger Frida Lagergren.

I Ifs undersökning, som genomfördes i oktober 2021 via webbintervjuer i Novus Sverigepanel och besvarades av 1 089 småföretagare, ställdes olika frågor, bland annat om vad som är attraktivt hos en arbetsgivare.

FRÅGA: Vad tror du är viktigt för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare?

Flexibelt arbetssätt och möjlighet att i betydande grad jobba hemifrån, 61 procent.

Ett modernt, tillåtande förhållningssätt till föräldraledighet, hämtning på förskola etc., 59 procent.

Friskvårdsbidrag, 40 procent.

Bra personförsäkringar för de anställda, 37 procent.

Att erbjuda privat sjukvårdsförsäkring för att få snabb tillgång till vård, 31 procent.

Tjänstebil, 12 procent.

Möjligheter till tjänsteresor, 7 procent.

”Arbetsmiljö, stämning på jobbet etc .”, ”Att arbetsgivaren har förtroende för sina anställda och ger dem visst inflytande.” och ”Sedd och hörd”, 9 procent.

Vet ej, 3 procent.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa