Sista hindret borta för ett enhetligt patent

Det enhetliga patentsystemet ser ut att kunna träda i kraft hösten 2022. "Det blir billigare att ansöka om patent och att försvara och ifrågasätta ett patent för en stor marknad", säger Peter Strömbäck, generaldirektör för Patent- och registreringsverket.

Sverige 20 januari 2022 16:00

Redan 2009 kom 25 länder inom EU överens om en lösning för att uppnå ett enhetligt patentsystem. I praktiken har lösningen dock inte kunnat sjösättas eftersom frågor om överenskommelsernas giltighet väckts i den tyska författningsdomstolen och det har dragit ut på tiden. Men nu har alla inblandade länder givit klartecken och det enhetliga patentsystemet ser ut att kunna träda i kraft hösten 2022. Det skriver Patent- och registreringsverket, PRV, i ett pressmeddelande.

– Det blir billigare att ansöka om patent och att försvara och ifrågasätta ett patent för en stor marknad. Patentet får bara begränsas, överlåtas, upphävas eller upphöra i alla de deltagande medlemsländerna samtidigt. Däremot är det möjligt att upplåta licens för utövande av patentet i bara någon eller några av medlemsländerna, säger Peter Strömbäck generaldirektör på Patent- och registreringsverket.

Hela det enhetliga patentsystemet, träder i kraft när domstolsavtalet godkänts (ratificerats) av 13 länder, däribland Tyskland, Frankrike och Italien.

Alla EU-länder deltar inte i det enhetliga patentsystemet. Storbritannien har lämnat EU så i dagsläget är det 24 länder som är med av vilka 16 länder hittills har ratificerat domstolsavtalet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

150-årigt osthantverk återigen i topp

150-årigt osthantverk återigen i topp