Deras hemförsäkring ska täcka ukrainska flyktingar

If anpassar hemförsäkringen under den akuta flyktingsituationen. Kunder som tar in flyktingar i sina hem får utan kostnad sin hemförsäkring utvidgad till att också innefatta dem.

Sverige 18 mars 2022 09:00

If har öppnat upp hemförsäkringen för att också omfatta flyktingar som erbjuds husrum i den akuta situationen. Försäkringstagarens valda omfattning av hemförsäkring öppnas upp till att också innefatta flyktingar som gratis erbjuds husrum. Utöver det lämnas också ersättning vid eventuell stöld eller skadegörelse på försäkringstagarens egendom.

Undantaget gäller för personer som ännu inte är folkbokförda i Sverige. Det gäller inte personer som upplåter bostad mot ersättning från exempelvis en kommun.

Undantaget gäller i ett första steg i sex månader, till 15 september. Därefter görs en ny bedömning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Han larmar byggarbetsplatser runt om i Norrland: "Vi servar små som stora"

Han larmar byggarbetsplatser runt om i Norrland: "Vi servar små som stora"