Hänsyn till klimatrisker vid framtida husköp

Sex av tio kommer ta hänsyn till klimatrisker vid framtida husköp. Det visar en undersökning från SBAB bland villaägare i Sverige. Endast 9 procent uppgav att de tog med klimatrisker i beräkningen när de köpte sin nuvarande bostad.

Sverige 10 december 2021 07:00

Den täta rapporteringen om sommarens extremväder i Sverige och internationellt har gjort frågan om hur klimatförändringar kommer att påverka våra bostäder högaktuell. Det menar SBAB som i ett pressmeddelande presenterar sin undersökning om vilka konsekvenser klimatrisker skapar på bostadsmarknaden och hur beteendet hos villaköpare påverkas. Resultatet visar att många kommer agera annorlunda vid framtida husköp. En majoritet av de tillfrågade uppgav att de kommer att ta hänsyn till klimatrisker vid framtida husköp, jämfört med att endast 9 procent tog hänsyn till klimatrisker när de köpte sitt nuvarande hus.

– Det vi ser nu är de första stegen mot en förändrad bostadsmarknad i klimatförändringens spår. Vi kan se en tydlig attitydförändring i hur husköpare kommer att agera framöver. Det ställer krav på alla aktörer på bostadsmarknaden. Kommuner, banker, mäklare och försäkringsbolag behöver hjälpa husköpare att kunna fatta välgrundade beslut där även klimatrisker är en faktor, säger Axel Wallin, hållbarhetschef SBAB.

Statens geotekniska institut (SGI) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en lista över områden som är extra utsatta för klimatrisker, men SBAB:s undersökning visar att få villaägare känner till den. 40 procent av de tillfrågade känner inte att de har fått den information de behöver och 34 procent har aldrig hört talas om listan. Vidare uppger 62 procent att de inte har fått information från någon om klimatrisker och 72 procent uppger att de inte vet var de kan få tag på information.

– Det kommer att krävas insatser från många olika håll för att möta det ökade behovet av information kring klimatrisker. Oron för klimatrisker ökar bland villaägare men medvetenheten och kunskapen är fortfarande låg. Som det ser ut idag är det inte lätt att veta vem som är ansvarig för att informera och var man kan hitta informationen. Om kommuner vill fortsätta locka till sig nya kommuninvånare måste de kunna besvara frågor om klimatriskernas påverkan på bostäder och tydligt visa hur de på sikt planerar att hantera dessa, säger Axel Wallin.

Idag går det att få information om klimatrisker från många olika avsändare såsom SMHI, MSB och kommunen. Den som är i färd med att köpa hus är själv ansvarig för att söka upp information som kan vara relevant inför köpet. Undersökningen visar att många anser att informationen bör delas i nära anslutning till själva bostadsaffären. Åtta av tio tycker att fastighetsmäklare ska vara skyldiga att informera om klimatrisker vid husförsäljningar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa