Projekten som kan lyfta länet till högre höjder

Glöm den gamla gulnande bilden av Norrbotten som en tärande region. Länet bär mer än väl upp sina kostnader och är en av landets starkaste exportregioner, även om det finns orosmoln på horisonten.

19 augusti 2019 06:30

Linda Nilsson, vd på Norrbottens handelskammare, räknar upp pågående och framtida projekt som på ett eller annat sätt påverkar Norrbotten. I öster pågår ett stort infrastrukturprojekt som avser att länka samman Kina, Ryssland och Finland, Sverige och Norge. Mellan Torneå och Kemi ska järnvägen elektrifieras. På hemmaplan pratas det om Norrbotniabanan, om dubbelspår på malmbanan och om en het byggmarknad kopplad till samhällsomvandlingarna i Malmfälten.

– Vidare finns vindkraftsprojektet i Markbygden som är färdig med etapp 1, påbörjat etapp 2 och har tillstånden klara för etapp 3. Där är målsättning är att leverera åtta procent av Sveriges energibehov. Sedan har vi biltestindustrin i Arjeplog, Arvidsjaur och Älvsbyn, testbäddar för flyg och rymd som innebär att Airbus Boeing och Nasa har verksamhet i Norrbotten, säger Linda Nilsson.Även LKAB:s satsning mot framtida gruvor (Sum) och Hybrit där SSAB, Vattenfall och LKAB samverkar för att ta fram fossilfritt stål är stora projekt i länet.

– Norrbotten ligger också i framkant i Industri 4.0 med ai, automation och digitalisering.

Norrbotten är det tredje starkaste länet i Sverige sett till bruttoregionalprodukt (452 894 kronor per invånare, uppmätt senast 2017). Endast region Stockholm och västra Götalandsregionen låg högre.

Linda Nilsson menar att länet ska lyfta blicken.

– Vi är en av Sveriges starkaste exportregionen och vi måste fråga oss vad som efterfrågas globalt, inte bara regionalt eller lokalt.

Orosmolnen är Brexit 31 oktober, tredje största exportlandet för Norrbotten är Storbritannien (Etta två alternerar mellan Norge och Finland), handelskriget mellan USA och Kina samt protesterna i Hong Kong som alla tre påverkar både världsmarknaden och i förlängningen den norrbottniska marknaden.

– Vi kunde ju se redan i början av semestern att sågverksindustrin saktade in. Men jag skulle beskriva det som att ekonomin är på väg mot ett normalläge efter den högkonjunktur som vi haft, säger Linda Nilsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Thomas Lövgren