"Digitaliseringen är viktigare än någonsin"

Snart delas det helt nya priset Årets Digitalisering ut till en lycklig vinnare i länet. "Viktigt att lyfta ljuspunkter".

Priser & utmärkelser 14 oktober 2020 09:32

Årets Digitalisering ett nytt pris för i år, men det bygger på de gemensamma kriterierna för de tidigare priserna Årets IT-organisation och Årets IT-Norrbottning. Det är Dataföreningen som står bakom utmärkelsen.

– Vi har förnyat och gjort priset mer tidsenligt. Det är viktigt med en utmärkelse som uppmärksammar framsteg och initiativ inom digitaliseringen, säger Evelina Rydeker, juryordförande.

Varför är det viktigt? 
– Dataföreningens vision är ett hållbart, demokratiskt och humanistiskt samhälle, där digitaliseringen ger alla möjlighet att påverka och förbättra sina liv, vi arbetar för att alla ska få ta del av digitaliseringens framsteg.  

Vad är syftet med priset?
– Vi vill öka intresset och bidra till en diskussion kring digitalisering och att fler ska få ta del av detta. Norrbotten är fantastiskt innovativt och det är viktigt att lyfta förebilder som kämpar för den här frågan. 

Hur känns det att dela ut pris just detta år? 
– Det är ju ett märkligt och jobbigt år på många sätt. Just därför känns det viktigt att lyfta ljuspunkter och förebilder. Just inom digitaliseringen har det skett många framsteg just detta år, på grund av pandemin. Många ser nu alla möjligheter som finns inom digitaliseringen. De nya digitala mötesformerna är den tydligaste utvecklingen där som många företag gjort stora framsteg inom. Med bra uppkoppling och framsteg inom digitaliseringen kan vi känna mer närhet – på avstånd.  

Hur jobbar ni i juryn för att komma fram till en vinnare? 
– Det är vi i Dataföreningen Norrbottens styrelse som tillsammans jobbar med detta. Vi använder våra kontaktnät för att få fram nominerade som vi sedan tittar på tillsammans och gemensamt kommer fram till det företag eller den organisation som gör sig mest förtjänt av det här priset. 

Juryn består av:  
Dataföreningens styrelse: Evelina Rydeker, Karin Jansson, Jonny Halvarsson, Carl Lundqvist, Sarah Tibell, Jesper Jonsson. 

Det här är priset Årets Digitalisering:
Priset “Årets Digitalisering 2020” kommer att gå till ett företag eller organisation som på ett framgångsrikt sätt visat möjligheter med digitalisering. Vi vill med priset inspirera och visa på hur digitalisering ger ökad nytta, kreativitet och innovation i Norrbotten. 

Prisschema LBA

25/9 Årets företagare, prisutdelare: Företagarna Luleå
VINNARE: Richard Bergfors, vd Max burgers AB

19/10 Årets digitalisering, prisutdelare: Dataföreningen

21/10 Årets UF-ambassadör, prisutdelare: Ung företagsamhet

23/10 Luleå kommuns företagarstipendium, prisutdelare: Luleå kommun

26/10 Årets guldkorn, prisutdelare: Kaiding

28/10 Årets nya företagare, prisutdelare: Almi

23/11 Årets tillväxtföretag, prisutdelare: Deloitte

24/11 Årets unga företagare, prisutdelare: Student consulting

25/11 Årets varumärke, prisutdelare: Sparbanken Nord

26/11 Årets hållbarhetspris, prisutdelare: Facebook

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa