Politiker sågar avtal: "Fungerar inte"

"Vi måste ha en trygghet och en garanti", säger Gunnar Selberg (C) om sin motion där han vill att kommunen ska omförhandla avtalet för Gruvstadsparken 2.

17 augusti 2017 06:00

KIRUNA

I en motion begär Selberg att Kiruna kommun ska göra en komplettering av Gruvstadspark 2-avtalet med tillägget att LKAB ska återuppbygga samtliga fastigheter bolaget ska riva.

– Nu måste kommunledningen inse att den modellen de har valt inte fungerar. Vi måste ha en trygghet och en garanti. För mig är det oroväckande om man fortfarande klamrar sig fast vid sin gamla modell men bara flyttar fram årtalen, säger Selberg om sin motion.

Selberg anser att den fastighetsägare som väljer lösen enligt minerallagen ska få sina pengar, och LKAB kan därefter sälja den nybyggda fastigheten. Något som skulle bli 10-20 procent billigare för LKAB enligt motionen.

– Det kan inte bli en överetablering eftersom vi inte har det idag och den fria marknaden kommer inte att lösa problemet, säger Selberg.

Kommunalrådet Kristina Zakrisson (S) säger att det blir lite konstigt att som politiker säga att varje fastighet ska byggas upp även om varje fastighetsägare inte vill ha en ny fastighet.

– Det vore väl bättre att säga att det är viktigt att vi bygger upp ett nytt Kiruna och att vi anpassar oss efter den nya tiden. Vill inte den gamla fastighetsägaren bygga upp är det viktigare att vi hittar nya som vill bygga och äga i Kiruna, säger Zakrisson.

Intresset för att bygga hotell finns enligt Zakrisson och säger att hon inte är orolig över att det inte kommer att byggas hotell, och nämner Skanska som har planer på att bygga ett hotell vid stadshuset samt ytterligare ett hotell vid handelsgatan.

Vad som är problematiskt vid byggnation är däremot var arbetarna ska bo, en kostnad som kan bli hög säger Zakrisson.

– Det entreprenörer lyfter som frågetecken inför byggande är bland annat entreprenörsboende. Här ska kommunen ta ett ansvar och se i vilken form det kan lösas. De som ska bygga vill ha så många säkra faktorer och vi vill kunna visa lösningar i samband med att anbuden ska läggas. Finns inget entreprenörsboende är det en osäkerhet då man inte vet vad det kommer att kosta, säger Zakrisson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa