De bygger fler lägenheter i Skellefteå

Deras fjärde byggprojekt i Skellefteå är påbörjat. Fyra projekt kommer resultera i totalt 526 lägenheter. "Det är väldigt roligt att vi får vara med i expansionen av Skellefteå", säger David Sundström, affärschef på Lindbäcks.

Piteå 14 september 2022 08:22

Dubbelkrut i Västra Erikslid är nyligen överlämnat till kunden Samhällsbyggnads-bolaget och slutskedet har påbörjats för centrumnära Frigg, som byggs åt Skebo.

Modulerna är monterade för Orkestern i Sjungande dalen och nu påbörjas gjutning av grunden till Balder på tomtmark precis vid Frigg, båda åt Skebo.

– Det är väldigt roligt att vi får vara med i expansionen av Skellefteå och att Skebo och Samhällsbyggnadsbolaget väljer att bygga med oss på vår hemmamarknad; industriellt i trä med låg klimatpåverkan, säger David Sundström, affärschef på Lindbäcks.

Alla hus byggs med volymer med trästomme i fabriken på Haraholmen i Piteå och monteras på plats.

– Norra Sverige är på väg in i en kraftig tillväxt där det beräknas bli 100 000 nya invånare inom bara ett par år. Vi vill bidra till att skapa attraktiva samhällen med våra hållbara bostäder i trä. Alla fyra projekt har fina, varierade gestaltningar och kommer att vara fina inslag i Skellefteå, säger David Sundström.

Projekt i Skellefteå

Dubbelkrut, Västra Erikslid

Kund: Samhällsbyggnadsbolaget. Antal lägenheter: 161 hyresrätter

Frigg, Nygatan, centrala Skellefteå

Kund: Skebo. Antal lägenheter: 114 hyresrätter

Inflyttning: sker i tre etapper 2022; 1/11, 1/12, 15/12

Orkestern, Sjungande dalen, Klockarhöjden 

Kund: Skebo. Antal lägenheter: 114 hyresrätter 

Balder, Nygatan, centrala Skellefteå.

Kund: Skebo. Antal lägenheter: 53 hyresrätter

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa