Industrier i Piteå välkomnar utbildningar inom logistik

Vid ett dialogmöte mellan kommunen och de lokala industriföretagen diskuterades kompetensbehov och önskade inriktningar för nya utbildningar för att möta den stora samhällsomvandlingen.

Piteå 5 maj 2022 16:00

Vuxenutbildningen i Piteå har bjudit in till branschdialog med några av de större tillverkande industrierna i Piteå. Syftet var att utröna vilka kompetenser företagen behöver för att hantera och utveckla sina transport- och logistikupplägg.

– Konkurrensen om arbetskraft och kompetens blir alltmer påtaglig. I takt med ökat fokus på klimatomställning och hållbara transporter är det viktigt att de vi anställer framöver har kompetens att förstå hur politik, EU, myndigheter, klimatmål och liknande påverkar utvecklingen, säger Roger Bergman, marknadschef för Stenvalls Trä.

Han får medhåll av Sofia Franzén, logistikutvecklare för Lindbäcks Bygg, som tillägger att gröna transporter behöver gå hand i hand med realistiska leveranstider, lönsamhet och liknande för att värdekedjan ska vara hållbar, vilket gör arbetet med att utveckla lösningar mer komplext.

Yrgo, högre yrkesutbildning Göteborg, som är utbildningsanordnare inom Yrkeshögskolan, har utbildat inom logistik och transport sedan 2005. För två år sedan inleddes ett samarbete mellan Vuxenutbildningen i Piteå och Yrgo, vilket ledde till att en lokal studiegrupp startade för YH-utbildningen Logistik och transportledning.

I höst startar en ny omgång av samma utbildning och i januari kommer ännu en YH-utbildning till Piteå som Yrgo driver – Internationell affärsinriktad speditör.

Under dialogmötet framkom att det också finns behov av kompetens för att hantera interna logistik- och produktionsflöden.

– Inspel från arbetsgivarna är värdefulla och ger oss möjlighet att på bästa sätt matcha det lokala utbildningsutbudet mot det som efterfrågas. Tyvärr kunde inte representanter från våra största industrier SCA och Smurfit Kappa Kraftliner närvara, men vi kommer att ha kontakt även med dem så vi får in även deras tankar och behov, säger Karin Gebing, utbildningsutvecklare vid Vuxenutbilningen, Piteå kommun.

– Det känns viktigt och roligt för oss på Yrgo att kunna bidra till norra Sveriges kompetensförsörjning. Vi kommer nu att se över möjligheten att skapa en ny yrkeshögskoleutbildning inom logistik- och produktionsstyrning eftersom det efterfrågas, säger Linda Almström, Yrgo.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa