"Hållbarhet är hela vår affärsidé"

Omställningen till hållbara drivmedel skapar öppningar för nya affärsidéer. Sedan etableringen 2010 har Sunpine i Piteå riktat in sig mot att förädla råvaror från skogsindustrin. Sedan starten har produktionen fördubblats och nu skeppas flera förädlingsprodukter från Haraholmen.

Piteå 8 juni 2022 16:00

Många anrika industrier jobbar hårt för att ställa om sin produktion från fossildrivna produktionskedjor till hållbara alternativ. Sunpine i Piteå gör tvärtom. Företaget föddes ur idén om att vidareförädla överbliven tallolja från skogsindustrin till hållbara drivmedel, främst diesel. I dag är Sunpine en av världens största producenter av förädlad tallolja.

– Utan hållbarhet har inte Sunpine något existensberättigande, eftersom det är just hållbarhet som är företagets hela grundidé. Inom andra sektorer försöker man omvandla en redan befintlig verksamhet till att bli mer hållbar och miljövänlig. Vi skapades istället med syftet att möjliggöra den omställningen, säger David Öquist, vd.

Tallolja är en restprodukt från pappersbruken som tidigare huvudsakligen eldades upp. Genom en destilleriprocess använder Sunpine istället talloljan för att utvinna olika produkter som i sin tur används för att skapa hållbara produkter. Vid starten 2010 inskränkte sig tillverkningen till råtalldiesel och bio-olja. Under åren har produktionen byggts ut till att i dag även inkludera harts, terpentin samt fjärrvärme.

– Vi använder ju en restprodukt som vi sedan skapar fem nya produkter av. Sedan har våra kunder i sin tur en väldigt bred produktpalett. Det handlar om att nyttja varje träd så långt det går och nyttja våra resurser på ett så bra och effektivt sätt som möjligt, säger produktionschefen David Lundman.

 

Att addera produktion av flytande harts till företagets produktportfölj krävde stora investeringar och 2015 stod den nya produktionslinjen klar. Den initiala produktionen på 12 000 ton per år har efter ytterligare produktionsökande investeringar under 2020 nu ökat till 25 000 ton.

– När vi utökade med framställning av harts fick vi ju ytterligare en produkt som vi kan utvinna från samma råvara. Den investeringen gjorde att vi kunde bli ännu effektivare vad gäller både produktion och hållbarhet, säger David Lundman.

Efterfrågan på företagets produkter är stor. På tolv år har Sunpine vuxit från 18 till 81 anställda och produktionen har mer än fördubblats. Trots att flera andra industrier tagit upp konkurrensen ser Sunpine ingen mättnad på marknaden gentemot kund. Istället är det konkurrensen om råvaran som hårdnar.

– Initialt konkurrerade vi främst med traditionella talloljedestillerier. I dag är det större konkurrens om råvaran. Det speglar nog en utbredd vilja att nyttja mer av värdekedjan. Andra aktörer ser nu nyttan i att nyttja hela kretsloppen. Fler spelare har fångat upp bollen, säger David Lundman.

Bilden delas av vd:n David Öquist som säger att efterfrågan på förnyelsebara bränslen är skyhög.

– I dag finns ett omättligt behov av förnybara bränslen. Det vi producerar räcker inte. Det är ett så enormt behov av det vi producerar att vi konkurrerar aldrig på kundsidan. Det är på råvarusidan konkurrensen finns. Det är den vi slåss om.

Den höga efterfrågan och det pågående skiftet mot hållbar produktion gör att David Öquist ser positivt på framtiden.

– Efterfrågan på det vi gör är enormt stor. Vi tittar nu på olika alternativ kring vad som är nästa steg för oss som företag. Världen behöver mer förnybart. Vi måste gasa på framåt, säger han.

Sunpine

Etablerades 2010 med syftet att tillverka råtalldiesel.

Använder tallolja som råvara för att utvinna olika förädlingsprodukter. Tallolja är en restprodukt från massaindustrin.

Producerar just nu fem produkter - råtalldiesel, bio-olja, harts, terpentin och fjärrvärme.

Expansionen för att utvinna harts gjordes 2015. Produktionen har sedan dess ökat med 108 procent.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa