"Vi behövs mer än någonsin"

Företaget Leosol energi specialiserar sig på energieffektivisering av fastigheter och för ett år sedan etablerade de sig i Piteå. "För oss kompenseras en lågkonjunktur av höga elpriser", säger ägaren Johan Stenlund.

Piteå 31 oktober 2022 09:00

Fokus ligger på energi- och ventilationsentreprenader, datoriserad styr- och regler, energideklarationer, driftavtal för byggnader och förfrågningsunderlag. Den vanligaste åtgärden hos företag är att installera behovsstyrning av exempelvis ventilation och temperatur. 

Först och främst handlar det om att undvika onödig energianvändning, berättar Johan Stenlund, energiingenjör och certifierad energiexpert, som grundade Leosol.

– Det handlar om att komma åt de lågt hängande frukterna. En del företag kan exempelvis vara rädda för korrosion på metall och har därför en hög temperatur i fastigheten, men om de avfuktar så kan de sänka temperaturen. Andra vill hålla varmt för att det annars fryser snö vid porten, men i de fallen kan man bygga ett tak eller liknande, säger han.

Företaget startade upp i Skellefteå 2016 och för ett år sedan öppnade de i Piteå.

– Det var ett ganska tamt intresse för vår verksamhet i början, men vi har arbetat mycket mot Skellefteå, också från Piteå. Det finns ju en stor marknad där nu. Vi sitter inhyrda som projektledare på Northvolt. De ser nyttan med att vi är ganska övergripande i energiförsörjning och kan styra deras utländska konsulter som inte jobbat lika mycket med kallt klimat.

De hoppas kunna rikta sig mer mot Norrbotten så småningom.

– Människor ska spara energi på grund av höga energipriser och vi behövs mer än någonsin. För oss kompenseras en lågkonjunktur av höga elpriser. Energikrisen innebär mer arbete för oss, eftersom det lönar sig att se över kostnaderna.

Vad kan man göra för att bli mer energieffektiv?

– Man kan lätt spara 10 procent i hela Sverige med ganska små medel. Ett slående exempel är kyla. Vi i norra Sverige köper ofta kyla också på vintern när den finns utanför dörren. Där jobbar man med att ta kyla från borrhål, luft via uteluftkylare, nästan bilkylare. Vi har också föreslagit snökyla för Facebook år 2010. Det har använts vid exempelvis sjukhuset i Sundsvall för att kyla lokaler sommartid. Det innebär helt enkelt att lägga snö i en hög och täcka med spån.

 

Johan Stenlund gjorde sin första energikartläggning 1996, när han arbetade på Vattenfall i Luleå. Energieffektivisering har aldrig varit så aktuellt som nu, menar han.

– Grunden för intresset är helt enkelt att "den billigaste kilowattimmen är den som aldrig behöver produceras”. Alltså att det är billigare att investera för en besparing på 10-20 procent av en byggnads energi, än att bygga ny motsvarande kraft i form av vind, sol, vatten eller kärnkraft, säger Johan Stenlund och fortsätter:

– Det blir ganska självklart om man tar ett exempel där man installerar en styrning för 50 000 kronor, som minskar en byggnads ventilation med 70 procent genom att sensorer känner av när människor är i byggnaden. Den kostnadsbesparingen motsvarar ett energipris på kanske 10 öre per kilowattimme. Det är billigare än att tillverka den energin via sol- eller kärnkraft.

Hur ser du på framtiden?

– Jag ser ljust på framtiden. Jag märker att intresset ökar. Man ser inte effekterna ännu, det tar ofta lite tid för företag att vakna när de ser röda siffror och bestämma sig för vad som ska göras. Det blir en eftersläpning. Företag brukar så småningom landa i energieffektivisering som går snabbt att genomföra och ofta är mer lönsamt än att exempelvis byta värmekälla som värmepump, säger Johan Stenlund och tillägger att största utmaningen för företaget är kompetensförsörjning.

– Största problemet för oss är att hitta personal med kompetens i så många olika områden. Leosol måste behärska allt ifrån pedagogik med hyresgäster till elkraft, ventilation, rörteknik och lagstiftning. Därtill kommer kunskap om fukt, byggnadsfysik och klimat. En positiv sak är dock att många blir fast i branschen med effektivisering då de verkligen känner att de kan göra nytta, spara pengar för kunder och bidra till klimatomställningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa