Järnvägspendeln utökas mellan Göteborgs och Piteås hamn

­Nu utökas järnvägspendeln mellan hamnarna i Göteborg och Piteå. "För oss som hamn är det positivt", säger Ulrika Nilsson, vd för Piteå hamn.

Piteå 16 december 2021 16:00

Nu utökas tågpendeln som varit i bruk sedan ett halvår tillbaka med ytterligare en avgång per vecka, vilket innebär en dubblerad kapacitet. Jämfört med en feederlösning genom Östersjön reduceras koldioxidutsläppen med 87 procent enligt IVL, Svenska Miljöinstitutet, och transporttiden blir uppemot en vecka kortare.

– Det finns ett stort intresse från branschen, vilket har gjort att lösningen har sålt sig själv. Det märks att järnvägspendel ligger rätt i tiden med dess miljöfördelar, säger Nikolas Rowland, vd för speditionsbolaget First row shipping and logistics ab som är ansvarig för utökningen.

Fördelarna med järnvägen gör att efterfrågan på tågpendlar till norra Sverige har ökat. Därför finns potential att sätta ett tredje tåg i bruk redan under början av 2022. 

– Det finns ett stort Göteborgsfokus inom containertransport och det har kommit många förfrågningar efter tåglinjer även till andra orter med Göteborgs hamn som knutpunkt, säger Nikolas Rowland.

Idag går cirka 60 procent av containergodset på tåg till eller från hamnen på landsidan. Med målet att öka tågvolymerna kraftigt på både container och trailer är exespåranslutna omlastningsterminalen Sveaterminalen och Arken kombiterminal viktiga för att underlätta tågtrafiken till och från hamnen för hela Sveriges näringsliv. Hamnbanan byggs nu ut till dubbelspår som kommer att vara klart 2023.

– Detta gör att hela godsnavet i Göteborgs hamn kommer att vara starkt rustad för ökade volymer. Att detta ligger rätt i tiden visar den snabbt växande Piteåpendeln tydligt, samtidigt som det är fler terminaler på gång att ansluta sig till Railport-systemet, säger Antti Laakso på Göteborgs hamn.

Ulrika Nilsson, vd för Piteå hamn, ser stora fördelar med en anslutning från hamn till hamn som möjliggör logistik och ser positivt på en utökning av järnvägspendeln.

– För oss som hamn är det positivt. Vi vill erbjuda transporter både på sjö, väg och järnväg, säger hon.

– Det är ett jättebra komplement till containerlinjen som vi har med fartyg. Vissa kunder vill gå raka vägen till Göteborg för då har de tillgång till de fartygen på en gång och behöver inte gå genom Europa. Det är jättebra, instämmer Samuel Jonsson på Shorelink.

Lina Danielsson, logistikansvarig för Smurfit Kappa, ser också positivt på den nya avgången.

– Det skulle kunna påverka oss. Vi har en viss del av vårt flöde via Göteborgs hamn när det handlar om containers. Det är ingen regelbunden trafik, men vi använder järnvägspendeln när det behövs, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa