NYAB tilldelas ”Driftområde Överkalix och Övertorneå”

Entreprenaden avser utförande av basunderhåll på allmänna statliga vägar inom Överkalix och Övertorneå kommun. Vägnätets totala längd för området är 917 kilometer, varav grusväg utgör ungefär hälften av vägen.

Överkalix 26 januari 2022 16:00

Arbetet påbörjas till hösten och beräknas ta fyra år med option till förlängning i maximalt två år. Kontraktsvärdet uppgår till överstigande 200 miljoner kronor inklusive option.

– Vi är väl bekanta med Trafikverket och denna typ av avtal. Trafikverket är vår enskilt största kund och det handlar om att leverera säkerhet och kvalitet med en kostnadseffektiv produktion, så också på denna entreprenad. Detta kontrakt ger NYAB en flerårig bas som tillsammans med vår befintliga verksamhet i denna samt i anslutande geografier erbjuder stora möjligheter till synergier och samordning. Vi ser nu på möjligheter att erbjuda lokala leverantörer och underentreprenörer årssysselsättning och större volymer och därigenom möjlighet till konkurrenskraftig tillväxt i sina respektive bolag tillsammans med oss säger Björn Lindbäck, affärsområdeschef på NYAB infrastruktur.

– Denna typ av avtal värderas högt av marknaden och av oss. Fleråriga kontrakt med volymer och intäkter under Q1. Detta då vår kärnverksamhet bestående av infrastruktur och anläggningsprojekt har lägre volymer under vintermånaderna. Vi bygger med detta en ännu starkare bas för vår fortsatta utveckling. Gällande detta avtal är ambitionen att leverera en hög kvalitet till Trafikverket, och därigenom till vägens brukare. Vägnätet är här i norr det viktigaste navet. Samhällets invånare, näringsliv och industrier behöver ha en hög kvalitet på infrastrukturen, säger Magnus Granljung, operativ chef för NYAB-koncernen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa