Ökad vinst för Scania

Vinsten ökar men orderingången på nya lastbilar och bussar rasade i slutet av fjolåret.

Men marknaden håller ändå i sig, det har varit en stabil start på året, säger Scaniachefen Henrik Henriksson.

14 mars 2019 10:04

De flesta bedömarna pekar på att konjunkturen är i sviktande. Men Scanias vd vill inte berätta om orderingången är fortsatt ner under det första kvartalet.

Det känns stabilt, men ändå mycket osäkerhet, säger Henrik Henriksson, och syftar mest på den europeiska marknaden.

Vinsten före skatt för lastbilstillverkaren Scania steg med sex procent under fjärde kvartalet till 3 464 miljoner kronor. För helåret steg vinsten med tio procent till 13,3 miljarder kronor.

Ett bra år, men vi kan bättre, säger Henrik Henriksson och pekar bland annat på de problem som omställningen av lastbilsprogrammen inneburit och som medfört högre kostnader, men som nu bedöms vara klar.

Den svaga kronan lyfter vinsten rejält, med närmare 2,7 miljarder kronor och den effekten fortsätter i takt med att kronan försvagats ytterligare hittills i år.

Men det som påverkar ännu mer är att vi får ut bättre priser på våra produkter, säger Scaniachefen.
Fakta: Scanias siffror 4:e kvartalet

Vinsten efter skatt steg med sex procent till 3 464 miljoner kronor.

Omsättningen steg till 38 452 miljoner kronor, en ökning med tolv procent.

Orderingången på lastbilar och bussar minskade under kvartalet med 21 procent till 24 957 stycken.

Källa: Scania

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT