Norrland starkare än riket

Stämningsläget är mycket starkare än normalt i alla Norrlandslän, enligt Norrlandsfondens analys. "Norrland har nu återigen ett starkare läge än riket", säger Niklas Jonsson, vd för Norrlandsfonden.

Norrland 3 februari 2022 16:00

Industrin fortsätter att vara draglok, men samtliga branscher bidrar till det positiva läget, enligt Norrlandsfondens analys. Läget för industrin karaktäriseras av goda orderstockar, små lager och brist på personal. Både privata tjänstenäringar och handeln har en positiv bild av det kommande halvåret, men kompetensbristen är ett stort problem. Byggsektorn har stärkt sitt läge sedan föregående mätning. Branschen har blivit positivare om orderläget och till hur antalet anställda kommer att utveckla sig framöver. Det skriver Norrlandsfonden i ett pressmeddelande.

– Läget i Norrland har försvagats marginellt men är fortfarande mycket starkare än normalt. Motsvarande siffror för riket har försvagats något mer och Norrland har nu återigen ett starkare läge än riket. Detta beror framför allt på ett starkare läge för tjänstenäringarna i Norrland än i riket. I övriga branscher är stämningsläget relativt lika, säger Niklas Jonsson, vd för Norrlandsfonden.

Indikatorerna för de Norrländska länen är relativt lika där samtliga län har ett mycket starkare läge än normalt, enligt analysen. Västerbotten har något starkare läge än övriga län, medan Västernorrland uppvisar ett marginellt svagare läge.

Privata tjänstenäringar uppvisar ett mycket starkare läge än normalt i Norrland, endast Västernorrland signalerar ett något svagare läge än övriga, på grund av något svagare bedömningar av hur efterfrågan varit föregående kvartal, menar Niklas Jonsson.

– Privata tjänstenäringar är den bransch som mest skiljer sig åt mellan Norrland och riket. Orsaken till det starkare läget i Norrland är att bedömningarna ligger kvar på ungefär samma nivåer som föregående kvartal medan tjänsteföretagen på riksnivå är något mindre positiva på samtliga tre delfrågor avseende hur verksamheterna och efterfrågan utvecklats och i sina bedömningar av hur efterfrågan kommer att utvecklas framöver, säger han.

Sammanfattningsvis är det ett bra stämningsläge i Norrland, menar han.

– Norrland uppvisar ett bra läge i samtliga branscher. Det kommer signaler om att läget i industrin är något mindre överhettat jämfört med förra mätningen. Bristen på arbetskraft och komponenter är inte lika tydlig som vid förra mätningen, men är fortsatt en utmaning för företagen. Byggbranschen upplever att orderstockarna växer, vilket framför allt i norra Norrland troligen är en konsekvens av de stora investeringar som planeras och genomförs i området, säger Niklas Jonsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Här byggs 30 drömbostäder • Fastighetsbolagets plan för anrika huset • "Unika kvalitéer"

Här byggs 30 drömbostäder • Fastighetsbolagets plan för anrika huset • "Unika kvalitéer"

Sponsoravtal firas med filmproduktioner om idrotter

Sponsoravtal firas med filmproduktioner om idrotter

Storfors plåt förvärvar Piteå plåtslageri

Storfors plåt förvärvar Piteå plåtslageri