De får två nya uppdrag för Norrbotniabanan

Sweco ska projektera två delsträckor för Norrbotniabanan på totalt omkring 33 kilometer järnväg.

Norrland 28 juni 2022 09:00

Det är sträckan mellan Sundbäck och Gryssjön samt sträckan mellan Bureå och Södra Tuvan som Sweco, på uppdrag av Trafikverket, ska projektera. Det handlar om totalt 33 kilometer järnväg.

– Uppdragen ställer höga krav på expertkompetens inom tillståndshantering, byggbarhet, hållbarhet och innovativa lösningar. Jag är mycket stolt över att Sweco kammar hem detta prestigeuppdrag, säger Anna Yman, divisionchef för Transport, Sweco Sverige.

Uppdraget omfattar detaljprojektering av järnvägs- och väganläggning för mark och byggnadsverk samt av plattformsanslutningar, plattformar och stationsbyggnader för två regionaltågstationer. Sweco ska dessutom ta fram förfrågningsunderlag avseende bygghandlingar för utförandeentreprenader.

Ordervärdet uppgår till omkring 200 miljoner kronor. Uppdragen beräknas vara slutförda 2025 respektive 2028.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Rickard Lundmark, vd för Luleå Business Region: Krönika: "Navet för tillväxt i norra Sverige"

Krönika: "Navet för tillväxt i norra Sverige"

Så vill M-politikern fixa tågtrafiken till stålverket

Så vill M-politikern fixa tågtrafiken till stålverket
Ämnen du kan följa