Företag i Norrbotten kan klara lågkonjunkturen bättre

Nio av tio bankchefer bedömer att konjunkturen kommer att försvagas. Det visar Almis låneindikator. Samtidigt ser utvecklingen i norra Sverige ljusare ut.

Norrbotten 8 november 2022 09:01

Den nationella undersökningen visar att bankcheferna är mer pessimistiska nu än under pandemin. Den största skillnaden är att det är fler som tror att konjunkturnedgången blir betydlig. Det skriver Almi nord i ett pressmeddelande.

– Det finns många regionala faktorer som kan göra att Norrbotten klarar sig bättre än många andra delar av landet. Vi ser att många har en positiv framtidsbild, inte för att de inte ser utmaningar, men fokuset ligger på alla möjligheter. Vi ser inga tecken på att de stora industriprojekt som pågår i regionen bromsar in och industrin hotas ännu inte av markant höjda elkostnader. Den största utmaningen för de flesta företag är trots allt bristen på arbetskraft. Vi behöver fler som vill flytta hit och börjar arbeta på företag i Norrbotten, säger Fredric Genberg, vd för Almi nord.

Fyra av tio bankchefer i undersökningen bedömer att det har blivit svårare för bankens företagskunder att få lån, jämfört med tidigare kvartal. För första gången på flera mätningar är det en viss andel som svarar att utlåningen kommer att minska betydligt, står det i pressmeddelandet.

– De företag som har klarat sig bättre genom tidigare lågkonjunkturer har varit snabba med att se över likviditet och kassaflöden så att företaget inte har hamnat i en ofördelaktig situation. Många har också varit duktiga med att ställa om och hitta möjligheter att investera i hållbar omställning, inte bara för att sänka kostnader här och nu, utan också för att säkra upp affären på lång sikt och kanske hitta nya affärsmöjligheter, säger Fredric Genberg.

Almi låneindikator

Syftet med Almi låneindikator är att skapa ett unikt mått som i ett tidigt skede ska förutse vart den svenska konjunkturen är på väg. Låneindikatorn genomförs av Origo Group. Denna mätning är nummer 72 i ordningen sedan starten i september 2004. Samtliga bankkontorschefer ingår som målgrupp i undersökningen. Från dessa har 102 valts ut genom ett obundet slumpmässigt urval och telefonintervjuer har genomförts med dem under perioden 7–26 september 2022. Källa: Almi.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa