Vill stärka möjligheterna för kvinnliga företagsledare

Nyföretagarcentrum, kommunerna och Sparbanken nord samarbetar för att stärka företagsledare som är kvinnor i Norrbotten. Satsningen görs inom ramen för affärsnätverket Aurora network.

Norrbotten 16 september 2022 15:25

Sedan 2018 är Nyföretagarcentrum nord drivande i affärsnätverket Aurora network. Nätverket finns etablerat i Haparanda och Övertorneå och syftar till att skapa förutsättningar för affärsutveckling i företag som ägs och drivs av kvinnor. Nätverket syftar till att utöka deltagarnas affärskontakter, öka kunskap och skapa nya samarbeten som genererar affärsmöjligheter för deltagarna. Initiativet är en satsning som genomförs i samverkan med respektive kommun inom ramen för näringslivsstimulerande insatser.

Nu etableras nätverket på fler orter i länet och det regionala samarbetet vidareutvecklas. I samband med det prioriterar Sparbanken nord en långsiktig finansiering på de orter där etablering av nätverket sker, genom att finansiera nätverkets etablering under perioden 2022 – 2025.

– Entreprenörskap och företagande är en av grundpelarna i vårt samhällsengagemang och här ser vi ofta att fungerande nätverk ger värdefulla synergieffekter. Inte bara spridning av kunskap och erfarenheter utan även helt nya samarbeten och direkta affärer som är bra för hela vår region, säger Erika Mattsson, chef för Hållbarhet och samhälle, Sparbanken nord.

– Vi är glada att Sparbanken nord är med och skapar goda förutsättningar för utveckling i bolag som drivs av kvinnor i Norrbotten. Att affärsnätverket nu växer innebär en potential att deltagarna bidrar till varandras affärsnytta över en större geografisk marknad, säger Anna Engström, verksamhetschef vid Nyföretagarcentrum nord.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa