Vill locka fler tjejer till tekniska utbildningar

Under två dagar deltog 100 tjejer från gymnasiet på eventet 5-TEK. Syftet är att inspirera till tekniska utbildningar och utjämna könsfördelningen på de utbildningarna.

Norrbotten 26 september 2022 16:00

Eventet arrangerades av Luleå tekniska universitet.

– För mig känns det otroligt viktigt att aktivt bidra till att våra tekniska utbildningar upplevs som könsneutrala av tjejer och kvinnor - det finns inget manligt eller kvinnligt kopplat till utbildningar förutom de vi själva tillskriver dem. Tekniska utbildningar är för mig starkt förknippade med kreativitet, innovation, problemlösning och makten att forma vårt framtida samhälle. Det är viktigt att vi får fler tjejer till dessa utbildningar, inte minst nu med tanke på den gröna omställningen och satsningarna i norra Sverige, säger rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn.

Den 21-22 september fick 100 tjejer i årskurs två eller tre på gymnasiet från olika delar av Sverige som anmält sig delta i workshops på eventet.

– De festa gick en teknik- eller naturvetenskaplig inriktning på gymnasiet, men inte alla, säger Siri Eriksson, projektledare för Samverkan och studentrekrytering vid Luleå tekniska universitet.

Deltagarna fick utvinna råmaterial från metaller som används i samhället för att tillverka bland annat nya mobiltelefoner, bilar och broar. De fick vara med och tillverka en bro. De fick också lära sig visuell programmering, forma ett hållbart hus och designa utseendet på chokladpraliner med hjälp av digital 3D-ritning och gjutning.

– Det var jätteuppskattat. De flesta var väldigt nöjda med våra workshops och tyckte att de lärde sig mycket, säger Siri.

Deltagarna fick också en rundtur på universitetsområdet i Luleå, höra en student berätta om sitt studentliv samt lyssna till en inspirerande föreläsning.

– Vi har ett regeringsuppdrag som handlar om att jobba med breddad rekrytering och 5-TEK är en av våra aktiviteter som vi genomför. Vi vill gärna öka jämställdheten på våra utbildningar och det är ett långsiktigt arbete. Men det är roligt om vi har inspirerat fler tjejer att söka till teknik utbildningarna - gärna här på LTU.

Det är tre år sedan 5-TEK. Eventet hölls 2017, 2018 och 2019 med uppehåll under coronapandemin.

– Vi ämnar göra det varje år, säger Siri Eriksson.                                                                                                                                                                                                

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa