Så mycket kostar en kontorsplats i Norrbotten

Färre kontorsplatser kan spara in stora belopp för arbetsgivarna, enligt en ny rapport från Sveriges Ingenjörer som varnar för att låta kortsiktig resultatjakt bli styrande för distansarbetet efter pandemin.

Norrbotten 4 januari 2022 14:00

– Minskade kontorsytor är förenat med stora, kortsiktiga vinster för företagen. Men en iver att kapa kostnader är inte ensamt ett gott skäl till att skära ner på arbetsplatser, säger Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef för Sveriges Ingenjörer i ett pressmeddelande.

Den årliga kostnaden för en kontorsplats i Norrbotten ligger på strax över 39 000 kronor, jämfört med den genomsnittliga kostnaden i hela landet som ligger på över 62 000 kronor årligen, enligt rapporten. Med Stockholm (där priset ligger på 88 754 kronor) undantaget ligger genomsnittet på 43 941 kronor. Kostnaderna avser en kontorsplats på 25 kvadratmeter per år och anställd i respektive län. Beräkningen är gjord på sammanlagda kostnader för bland annat hyror och drift. Totalt betalar företagen 87 miljarder kronor årligen för sina kontorsytor, enligt Sveriges ingenjörer.

En prognos som de beställt av konsultbolaget WSP pekar på att antalet distansarbetade timmar kan öka med drygt 170 procent jämfört med före coronapandemin – efter pandemins restriktioner har hävts och arbetsplatserna kan fungera som tidigare.

– Arbetsgivarna måste alltid erbjuda alla anställda en god arbetsmiljö som är likvärdig med den som finns på kontoret. Detta gynnar såväl företagens långsiktiga utveckling som arbetstagarnas hälsa, säger Johan Kreicbergs.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa