Okända planen som ska betala pensionerna

Region Norrbotten har lagt upp en strategi för att klara pensionsskulderna på 7,5 miljarder kronor.

Norrbotten 25 oktober 2019 06:00

– Det stämmer att vi har stora pensionsskulder och regionfullmäktige har tagit fram en strategi. Målsättningen är att vår pensionsportfölj ska täcka pensionsskulderna vid 2040, säger Tarja Lepola, ekonomidirektör på Region Norrbotten.

Regionens pensionsportfölj uppgår i dag till 4,1 miljarder kronor och täcker 54 procent av pensionsskulderna. Arbetet med portföljen började redan 1997 och sen dess har regionen avsatt medel för att klara framtida finanser. Under 2018 gjordes finanspolicyn om så att det huvudsakliga målet med portföljen blev att möta regionens pensionsåtaganden. 

– Regionen betalar årligen pension för nuvarande och tidigare anställda men det som händer är att utbetalningarna ökar kraftigt från 2040, säger hon.

Under 2018 avsattes ytterligare 672 miljoner kronor från Region Norrbottens likviditetsförvaltning till pensionsportföljen.

– I årets finansplan vill vi göra ytterligare avsättningar på 200 miljoner för att öka avkastningen men inga beslut är fattade än, säger Tarja Lepola.

Påverkas inte verksamhet av att ni avsätter pengar till portföljen?

– Att hantera pensionen är en del av vår verksamhet. I övrigt så har vi klarat av investeringar i organisationen utan att ta lån så jag håller inte med i det påståendet, säger Tarja Lepola.

Pensionsportföljen består just nu till 49 procent av svenska och utländska aktiefonder samt en mix av räntebärande papper och likvida medel. Beslut om portföljen tas internt på regionen men sker på rekommendationer av förvaltningsbolaget Söderberg & Partners som även utför riskanalys. Målet är att portföljen ska ge en årlig avkastning på 5 procent sett över längre tid.

Kan pengarna användas till att finansiera övrig verksamhet i regionen?

– Politiker kan alltid fatta nya beslut och finanspolicyn kan revideras men målsättningen är att portföljen ska öka för att på sikt täcka hela pensionsskulden, säger Tarja Lepola, ekonomidirektör på Region Norrbotten.

Specialisten Greger Gustafson som skrev Skandias rapport om pensionsskulderna tycker att är pensionsportföljen är glädjande. 

– Det är bra om de öronmärker pensionsmedel till framtida utbetalningar. I rapporten så uppmanar vi till att fler borde göra så annars måste man begränsa verksamhet som sjukvård i framtiden. Vi vill uppmärksamma det här problemet och då är det bra att det finns goda exempel, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa