Skarta group förvärvar Nyab-koncernen

Genom affären bildas en ny Skarta Nyab-koncern som kommer att uppnå en omsättning på närmare 300 miljoner euro för nästa år och vara en av de stora aktörerna i Bottenviksregionen. Målet är att öka takten med att bygga en renare framtid.

Norrbotten 18 december 2021 09:00

Nyab Sverige ab – moderbolaget i en koncern som fokuserar på infrastruktur samt industriellt och specialiserat byggande – har tecknat ett villkorat avtal med Skarta group om sammanslagning under början av nästa år. Skarta group abp förvärvar samtliga aktier för 210 miljoner euro. Det skriver de i ett pressmeddelande.

Genom affären kommer Skartas resurser att öka markant och dess kompetens att öka särskilt inom Norrbottenregionen som är ett betydande marknadsområde för båda företagen. Affären ger också Skarta en utmärkt möjlighet att utöka sin verksamhet inom ren energi i Sverige och expandera till att bli en betydande byggare av en renare framtid runt hela Bottenviken.

Den nya koncernen kommer att uppnå en omsättning på närmare 300 miljoner euro och att ha mer än 300 anställda i Finland och Sverige.

– Sammanslagningen av Skarta och Nyab är en viktig milstolpe i vår strategiska väg framåt. Nyab:s verksamhet kännetecknas av snabb tillväxt, god lönsamhet och utmärkt kassaflöde. Huvudmarknaderna för bolaget i norra Sverige och Stockholm är växande marknader drivna av investeringar relaterade till ren energi samt urbanisering. Allt detta passar våra visioner mycket bra och ger oss en unik möjlighet att nå våra finansiella mål som fastställts för år 2024 redan under nästa räkenskapsår", kommenterar Tuomas Hirvonen, som kommer fortsätta som vd för Skarta group abp.

Bolaget undersöker möjligheterna att notera sina aktier på en svensk marknadsplats under 2022.

– Både Skarta och Nyab är entreprenörskonsortier och deras verksamhet kan beskrivas med ord som flexibilitet och smidighet. Vår sammanslagning skapar en stark entreprenörsdriven koncern som har en betydande position inom energibyggande i norra Finland och norra Sverige, grön omställning och utveckling av vätgasekonomin. Vårt gemensamma mål är att vara det mest lönsamma företaget i branschen och att skapa långsiktiga värden för både våra kunder och våra aktieägare, säger Markku Kankaala, Skarta group abp:s styrelseordförande.

Nyab-koncernen, med huvudkontor i Luleå, är verksam över hela Sverige med markarbeten, infrastruktur och specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet. Koncernens uppskattade omsättning för år 2021 uppgår till närmare 150 miljoner euro.

– Sammanslagningen med Skarta stärker Nyab i dess fortsatta tillväxtresa mycket bra. Efterfrågan på våra tjänster inom specialbyggnation i norra Sverige på grund av investeringar relaterade till ren energiproduktion kommer att öka under de kommande decennierna. Skarta har erfarenhet av konstruktion och projekt inom ren energiproduktion, lokal kompetens inom Norrbottenområdet samt goda insikter i smart och ren byggnation, lokalt producerad förnybar energi och vätgas. Tillsammans har vi ännu bättre möjligheter att expandera lönsamt inom ett mycket intressant marknadsområde och att expandera i värdekedjan för ren energi genom att utveckla och äga projekt, kommenterar Johan Larsson, grundare och vd för Nyab Sverige.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa