"Man rekryterar hela människan"

Forskaren Lena Abrahamsson redogör för de viktigaste frågorna för att skapa en arbetsplats där människor trivs och vill stanna kvar. "En attraktiv arbetsplats ger medarbetaren en möjlighet att kunna vara en hel människa", säger hon.

Norrbotten 20 september 2022 09:00

Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, forskar på arbetsmiljö och digitaliseringen.

– Vi är med och utvecklar metoder för hur företag kan arbeta för att utveckla attraktiva, säkra och hållbara arbetsplatser med god arbetsmiljö samtidigt som de genomför den digitala och gröna industriella omställningen. Arbetssituationen för de anställda är en viktig del i hållbarhetsaspekten i ett företag, säger hon och understryker också vikten av kunskap om samverkan.

– Utan kunskaper om hur människor, teknik, organisationer och samhällen samverkar blir det svårt att få den nya tekniken och de cirkulära affärsmodellerna och produktionssystemen att fungera.

Hur ser det ut i Norrbotten?

– Företagen i norra Sverige är medvetna om att det är viktigt att bygga attraktiva arbetsplatser, kopplat till den gröna omställningen. De frågorna har flyttats fram på agendan väldigt tydligt. Från att ha varit lite mer sekundära ligger de nu högt upp på listan. För stora, gamla företag är det en stor fråga. Man arbetar för en bra arbetsmiljö, rekrytering och jämställdhet. Ska man vara kritisk så kan det ofta låta bra hos många företag, men det kan vara svårt att genomföra i praktiken eftersom man har en verksamhet som funnits under lång tid och det är inte lätt att förändra den i ett svep. Nya företag har det lättare att exempelvis få en jämnare könsfördelning.

 

Vad är en attraktiv arbetsplats, mer konkret?

– En attraktiv arbetsplats ger medarbetaren en möjlighet att kunna vara en hel människa, vara frisk och kunna utvecklas. Det måste vara en bra fysisk och organisatorisk arbetsmiljö och en bra arbetsplatskultur. Oavsett kön måste medarbetare exempelvis kunna vara föräldralediga. Kulturen måste se ut så. De flesta företag tycker det går bra, men det kanske inte alltid känns så. Det ska uppmuntras av företaget, säger Lena Abrahamsson och fortsätter:

– En del företag har också bestämt att medarbetarna kan arbeta hemifrån några dagar i veckan, vilket kan bidra till ett familjevänligt och flexibelt arbetsliv. Det är attraktivt att det finns flexibilitet. Man kan också nämna internationaliseringen – att fler arbetar globalt, men inte reser i jobbet så ofta. Medarbetare har möten via digitala plattformar. Jag tror att det är en trend som kommer bli allt starkare.

Vad ska företag tänka på gällande varumärkesbyggande?

– De ska tänka på varumärket internt och leva upp till det. Man tänker ofta utåt mot kunder, men man ska tänka på den egna organisationen också. Arbetsmiljö, lärande och innovationskraft är viktigt. Man måste leva sitt varumärke, inåt.

Vill företag att en del av medarbetarnas identitet ska ligga i jobbet?

– Ja, det tror jag. Det är ett sätt att inte bara rekrytera utan också behålla medarbetare. Att vara ett så pass bra företag att människor vill identifiera sig med det. Att de som jobbar där känner att företaget gör bra saker, exempelvis för klimatet och samhället. Det viktiga är värderingar.

Det kan också finnas nackdelar med att identifiera sig med sitt jobb, berättar Lena Abrahamsson.

– Det finns en baksida. Om företag kräver alltför mycket att man ska ha identitet i jobbet så kan det kännas lite instängt för individerna. Det kan bli så att man inte vågar vara kritisk eller ta upp frågor. Det kan bli en för stängd kultur. Om man jobbar med identitetsskapande så måste man vara tydlig med att det går bra att medarbetarna inte håller med om varenda fråga. Det finns olika sätt för det, som exempelvis en visselblåsarfunktion eller att man lyfter frågor med jämna mellanrum, säger hon och nämner också arbetstid och arbetsvillkor:

– På en del företag jobbar man väldigt engagerat och det blir mycket arbetstid. Det blir sena timmar och man bränner ut sig. En medarbetare kan ibland acceptera onödigt sämre villkor, som exempelvis lägre lön, att inte få resor betalda, att inte få täckning, att ha sämre arbetsmiljö eller att inte få rätt utrustning hela tiden. Om det är under långa perioder blir det ett problem.

 

Vad är viktigast inom employer branding?

– Den viktigaste frågan för företagen är att de måste få bra människor som vill komma, bo och verka i deras företag och i den region de verkar i. Människor är den viktigaste frågan. Företag arbetar mycket med rekrytering och att utveckla sitt sätt att nå ut till människor. Man förstår att de som söker sig till ett företag också söker sig till en plats att leva och bo på. Man rekryterar hela människan och inte bara kompetensen. Det handlar om att ha en välkomnande och tillåtande kultur som känns modern och attraktiv för många typer av människor.

Hur ser framtidens rekrytering ut?

– Ett sätt är genom samverkan som exempelvis projektet T-25 där stora företag och universitet har en gemensam rekryteringsplattform, Mind-Dig. Det är en digital webbplats där både företag och de som tänker sig vara möjliga kandidater till jobben kan gå in och titta på exempel på var man kan arbeta och hur det är att leva och bo i norra Sverige, säger Lena Abrahamsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa