Lista: Här är veckans nya bolag

Varje vecka presenterar Norrbottens Affärer en lista på de bolag som har startats i länet. Här är listan för vecka 1.

Norrbotten 10 januari 2022 10:48

Överkalix

Karl Mikael Bergqvist, 42, Överkalix, är styrelseledamot och John Erik Fagerbo, 52, Luleå, är styrelsesuppleant i Bergqvist Forestry & Construction AB. Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom skoglig rådgivning, skogsskötsel, vägprojektering, projektledning samt utbildning och forskning.

 

Kalix

Ellinor Ida Louise Rönnkvist, 40, Risögrund, är styrelseledamot och Pär Samuel Rydberg, 38, Risögrund, är styrelsesuppleant i North Step AB. Bolaget ska bedriva sport- och fritidsutbildning, mark- och grundarbeten, förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Revisor är John Magnus Johansson, Linköping.

 

Patrik Simon Öström, 28, Kalix, är styrelseledamot och Curt Patrik Öström, 53, Kalix, är styrelsesuppleant i Söfab Fastigheter AB. Aktiebolagets verksamhet ska vara förvaltning och uthyrning av fastigheter.

 

Gällivare

Björn Uno William Sjöberg, 29, Gällivare, är styrelseledamot och Björn Gunnar Sjöberg, 64, Koskullskulle, är styrelsesuppleant i Deep Forest Sound AB. Aktiebolagets verksamhet ska vara uthyrning av ljud och ljusutrustning, tekniker inom ljud och ljus. Eventplanerare, DJ-verksamhet.

 

Älvsbyn

Wilma Caroline Svensson, 34, Älvsbyn, är verkställande direktör och styrelseledamot och Ulf Daniel Lale Svensson, 39, Älvsbyn, är styrelsesuppleant i Care by Svensson AB. Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom området vård och hälsa, uthyrning av personal samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva handel med aktier.

 

Luleå

Margareta Nilsson (O), 54, Luleå, Samuel Elias Andersson, 20, Luleå och Mattias Johannes Nilsson, 25, Luleå, är styrelseledamöter i Hälsoträdgårdens vänner Ekonomisk förening. Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Föreningens verksamhet ska vara att bedriva trädgårdsverksamhet, kafé- och lunchverksamhet samt försäljning av produkter från trädgården.

 

Alexandros Anders Wiklund, 36, Luleå, är styrelseledamot och Lars Fredrik Lovag, 38, Boden, är styrelsesuppleant i Norrlands Postboxservice AB. Aktiebolaget hyr ut postboxar till privatpersoner, föreningar, företag och organisationer.

 

Daniel Ingemar Pekkari, 38, Södra Sunderbyn, är styrelseledamot och Maj Ida Evelina Pekkari, 35, Södra Sunderbyn, är styrelsesuppleant i Pek Med AB. Företaget skall bedriva sjukvårdsverksamhet, konsultation samt utbildning inom hälso- och sjukvård.

 

Per Håkan Nilsson, 61, Luleå, är styrelseledamot och Görel Birgitta Nilsson, 57, Luleå, är styrelsesuppleant i GH Holding i Luleå AB. Bolaget ska äga och förvalta aktier i dotterbolag och därmed förenlig verksamhet. Revisor är Claus Gillis Thingvall, Luleå.

 

Karl Fredrik Kroll, 43, Luleå, är styrelseledamot och Rolf Anders Dahlqvist, 71, Luleå, är styrelsesuppleant i Kroll Invest AB. Aktiebolaget ska äga och förvalta aktier, värdepapper och andelar i andra bolag.

 

Julia Eva Maria Edbom, 28, Luleå, är styrelseledamot och Seth Robin Arne Sandberg, 28, Luleå, är styrelsesuppleant i Edbom Design AB. Företaget ska sälja tjänster inom reklam, media, kommunikation och grafisk design.

 

Sten Lars Sakarias Eriksson, 51, Luleå, är verkställande direktör och styrelseledamot och Anna Lovisa Pålsson, 44, Luleå, är vice verkställande direktör och styrelsesuppleant i Rutvik konsult AB. Aktiebolaget ska bedriva teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik, anläggningsentreprenadverksamhet, markarbeten och schaktningsarbeten.

 

Johan Gunnar Sundelin, 48, Södra Sunderbyn, är styrelseledamot och Sven Gustav Peter Sundelin, 52, Boden, är styrelsesuppleant i JPS Maskintjänst i Norrbotten AB. Företaget skall bedriva mark- och grundarbeten, entreprenadverksamhet med lastmaskin.

 

Matts Carl Gösta Rehnström (O), 57, Luleå, är verkställande direktör och styrelseledamot, John Rasmus Anton Lundholm, 35, Norrtälje, är styrelseledamot och Agneta Marianne Rehnström Carlström, 57, Luleå, är styrelsesuppleant i Clean Stream Sweden AB. Bolaget skall bedriva konsult- och utbildningsverksamhet avseende verksamhetsutveckling, bolaget skall vidare förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

 

Per Håkan Näsvall, 57, Luleå, är styrelseledamot och Oscar Ludvig Sandin, 30, Luleå, är styrelsesuppleant i Kustbygg i Luleå AB. Bolaget skall bedriva bygg- och konsultverksamhet inom bygg och byggentreprenad, ävensom snickeriarbeten inom bygg. Tillverkning av snickerier inom bostäder och offentliga miljöer. Uthyrning av personal. Konsultverksamhet inom brandskydd av fastigheter. Förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

 

Piteå

Lennart Andreas Edelbro, 46, Öjebyn och Mia Anneli Edelbro, 42, Öjebyn, är bolagsmän i Norrlands industri och entreprenad service handelsbolag. Verksamheten är service och nymontage på alla förekommande industrimaskiner, entreprenadmaskiner, lantbruks- och skogsmaskiner samt nymontage, service och reparationer på husbilar och husvagnar.

 

Boden

Jan Brenna, 65, Boden, är styrelseledamot och Wilma Louise Brenna, 20, Boden, är styrelsesuppleant i Aerobit AB. Företaget skall bedriva utbildning inom flygteknik. Företaget skall idka handel med värdepapper. Företaget skall bedriva bygg och fastighetsskötsel.

 

Kiruna

Veronica Ulla-Britt Fagervall, 48, Kiruna, är styrelseledamot och Jim Anders Mattias Heikki, 47, Kiruna, är styrelsesuppleant i Verona F AB. Aktiebolagets verksamhet skall vara uthyrning av sjukskötersketjänster, provtagningar åt företag, konsultverksamhet inom ledarskap, städning av lokaler samt bygg- och flyttstädning samt hantverk.

 

Andreas Bengt Kristoffer Hultqvist, 38, Kiruna, är styrelseledamot och Hans Bengt Håkan Hultqvist, 62, Altersbruk, är styrelsesuppleant i Renewed Solutions AB. Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster inom industri och byggverksamhet. Bolaget skall även bedriva service och underhållsarbeten främst riktat mot energianläggningar samt därmed förenlig verksamhet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Lista: Här är veckans nya bolag

Lista: Här är veckans nya bolag

Panelen: Om digitaliseringens framgångar och utmaningar

Panelen: Om digitaliseringens framgångar och utmaningar

Mobilitetsföretag öppnar station i Piteå

Mobilitetsföretag öppnar station i Piteå

Lista: Här är veckans nya bolag

Lista: Här är veckans nya bolag

Ingen tandsköterskeutbildning i Norrbotten till hösten

Ingen tandsköterskeutbildning i Norrbotten till hösten
Visa fler