Lista: Här är veckans nya bolag

Varje vecka presenterar Norrbottens Affärer en lista på de bolag som har startats i länet. Här är listan för vecka 2.

Norrbotten 16 januari 2022 07:00

Gällivare

Peter Anders Eriksson (O), 54, Koskullskulle, Sven Ronny Blombacke, 58, Koskullskulle och Peter Lars Olov Nilsson, 55, Hakkas, är styrelseledamöter i RPP Holding AB. Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag samt därmed förenlig verksamhet. Revisor är Lars Mikael Boström, Piteå.

 

Luleå

Carsten Stang (O), 36, Frankfurt am Main, Tyskland, Tommy Schröder Andersen, 62, Boden och Jens Mikael Sperens, 43, Piteå, är styrelseledamöter i Ib vogt Holding AB. Verksamheten består av ägande och förvaltning av special purpose vehicles (SPV) (anläggningstillgångar i form av projekt samt uppförda anläggningar) inom området energi och energiproduktion med huvudsaklig inriktning solenergi och därtill förenlig verksamhet.

 

Linn Anna Maria Nordström, 39, Luleå, är styrelseledamot och Johan Anders Öhlund, 42, Luleå, är styrelsesuppleant i Linn Nordström Kiropraktik AB. Aktiebolagets verksamhet ska vara kiropraktik och hälsovård.

 

Oskar Sällström, 18, Luleå, är styrelseledamot och Leif Göran Sällström, 54, Luleå, är styrelsesuppleant i Oskar Sällström Holding AB. Aktiebolaget ska äga och förvalta aktier i andra bolag, värdepapper och fastigheter samt annan fast och lös egendom.

 

Kent Stefan Tingvall, 34, Råneå, är styrelseledamot och Maj Ewa Rebecca Pettersson, 35, Råneå, är styrelsesuppleant i STingvall AB. Aktiebolaget ska äga och förvalta aktier och värdepapper, bedriva service och försäljning av verkstadsmaskiner och reservdelar till verkstadsmaskiner, bedriva entreprenadtjänster inom mark och anläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

 

Piteå

Nils Roger Lundmark (O), 71, Svensbyn, Lars Holger Holmberg, 63, Svensbyn och Pär Gunnar Sandström, 73, Svensbyn, är styrelseledamöter och David Pontus Lundberg, 43, Svensbyn och Leif Greger Ingemar Vikström, 55, Svensbyn, är styrelsesuppleanter i Svensbyns tankstation, ek. för. Föreningens verksamhet ska vara att äga och förvalta tankstation i Svensbyn.

 

Lena Sofia Madeleine Blad, 31, Piteå, är styrelseledamot och Emir Gharzoul, 26, Piteå, är styrelsesuppleant i Blad Media AB. Företaget ska handleda inom kommunikation och sociala medier. Journalistik såsom foto, film och text. Produktionsledare inom film och tv. Samt därmed förenlig verksamhet.

 

Dani Jonas Hortlund, 36, Piteå, är styrelseledamot och Maria Elina Granberg, 32, Piteå, är styrelsesuppleant i Svea Golv Piteå AB. Bolaget ska utföra arbeten inom golvläggning, våtrumsarbete, kakel, klinker, mattläggning, bygg och måleri. Samt konsultation inom detta område. Samt därmed förenlig verksamhet.

 

Boden

Åke Marcus Zerpe (O), 38, Boden, Christian Kent Mikael Sköld, 40, Spånga och Ernst Lars David Thomelius, 40, Boden, är styrelseledamöter i Sonderism studios AB. Företaget ska bedriva uthyrning och förmedling av exklusiv interiör och därmed förenligt verksamhet.

 

Kiruna

Lars Robin Sandgren, 26, Kiruna, är styrelseledamot och Mari Lizette Sandgren, 30, Kiruna, är styrelsesuppleant i Robin Sandgren Maskintjänst AB. Aktiebolaget ska bedriva uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner, personaluthyrning.

 

Ronny Bernt Allan Smedkvist, 60, Kiruna, är verkställande direktör och styrelseledamot och Maria Myrna Atis Smedkvist, 50, Kiruna, är styrelsesuppleant i Snake Hill Consulting AB. Aktiebolagets verksamhet ska vara service och underhåll av byggmaskiner, entreprenadmaskiner, lastbilar, fritidsmaskiner. Handel med byggmaskiner, anläggningsmaskiner, entreprenadmaskiner, lastbilar, bilar, fritidsmaskiner. Uthyrning av byggmaskiner, anläggningsmaskiner, entreprenadmaskiner, lastbilar, fritidsmaskiner. Bygg, turism. Import, export av byggmaskiner, anläggningsmaskiner, entreprenadmaskiner, lastbilar, bilar och fritidsmaskiner, djurhudar. Renskötsel, handel med värdepapper.

 

Marc Göran Johansson Koski, 31, Kiruna, är styrelseledamot och Dick Alexander Johansson Koski, 34, Koskullskulle, är styrelsesuppleant i MJK AB. Företagets verksamhet ska vara snickeri och svetsarbeten till företag och privatpersoner.

 

Mina Edla Ursula C Johansson Dahl, 58, Abisko, är styrelseledamot och Dick Tony Valentin Johansson, 67, Abisko, är styrelsesuppleant i Johansson Dahl Holding AB. Bolaget skall äga och förvalta aktier i bolag med inriktning på hotell-, restaurang-, kafé- och eventverksamhet, bedriva konsultverksamhet inom dessa områden, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.

 

Anas Abd Al Qader M Al Dameri, 37, Kiruna, är styrelseledamot och Maram Riyad Mohammad Dmairi, 31, Kiruna, är styrelsesuppleant i Kiruna DownTown Taxi AB. Aktiebolaget ska bedriva taxiverksamhet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa