Lista: Här är veckans nya bolag

Varje vecka presenterar Norrbottens Affärer en lista på de bolag som har startats i länet. Här är listan för vecka 23.

Norrbotten 12 juni 2022 07:00

Jokkmokk

Kjell Joakim Persson, 23, Jokkmokk, har startat J.Perssons Maskin och uthyrning. Bolagets verksamhet ska vara service och underhåll av motorfordon. Uthyrning av maskinförare, fordonsuthyrning, försäljning och installation av fordonsutrustning.

 

Överkalix

Patrik Hans Ove Nilsson, 51, Överkalix, är styrelseledamot och Eva Ann Charlotte Nilsson, 53, Överkalix, är styrelsesuppleant i Abet Stängselteknik Holding AB. Bolaget ska äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Revisor är Anna Gunilla Niska, Luleå.

 

Kalix

Lars Daniel Johansson, 31, Kalix, är styrelseledamot och Lars Anders Johansson, 54, Kalix, är styrelsesuppleant i DJ Invest Kalix AB. Aktiebolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper.

 

Pajala

Stig Olav Tony Fredriksson, 42, Pajala, har startat Stig Olav Tony. Föremålet för företagets verksamhet är att bedriva konstnärlig verksamhet såsom måla tavlor, street art, graffiti samt därmed förenlig verksamhet.

 

Gällivare

Joakim Tomas Douhan (O), 31, Koskullskulle, Julia Evelina Johansson, 22, Koskullskulle, Jim Ragnar Nordlander, 46, Koskullskulle, Tommy Mathias, Nyström, 40, Koskullskulle, Anna Alexandra Ollila, 31, Koskullskulle och Emma Malin Paulusson, 38, Koskullskulle, är styrelseledamöter och Ida Johanna Darehed, 39, Koskullskulle, är styrelsesuppleant i Tjautjas kultur och ungdom ek. för. Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utveckla byn och göra bygden mer attraktiv, företrädesvis för barnfamiljer. En av föreningens huvuduppgifter är att verka för en attraktiv skola, kultur och fritid för byns unga. För att nå ändamålet skall föreningen upprätta och förvalta en fastighet som ska nyttjas till skol- och förskoleverksamhet samt samlings- och aktivitetslokal. Medlemmarna arbetar inom föreningen ideellt.

 

Annette Mari Fors, 54, Hakkas, har startat Nettes grill för att bedriva gatuköksverksamhet.

 

Älvsbyn

Greta Anna Elisabet Nilsson Singh (O), 68, Älvsbyn, Karin Johanna Jonsson Bodin, 47, Umeå, Ulf Gunnar Karlsson, 58, Piteå och Anna Beatrice Ramnerö, 32, Älvsbyn, är styrelseledamöter i Charminorr ekonomisk förening. Föreningen ska verka inom livsmedelsbranschen och bedriva projekt som främjar mat- och dryckesproduktion i norr. Föreningen ska sälja föreläsningar till medlemmar och andra intressenter. Föreningen kan för främjande av ändamålet ha servicebolag, äga och förvalta fast egendom och kapital. Revisor är Lennart Karl Gustaf Olofsson, Roknäs.

 

Miriam Björk, 31, Vistträsk, är styrelseledamot och Hans Ragnar Björk, 59, Älvsbyn, är styrelsesuppleant i Mosme Holding AB. Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag samt därmed förenlig verksamhet.

 

Nils Henrik Oskarsson, 47, Älvsbyn, är styrelseledamot och Ann-Sofie Oskarsson, 44, Älvsbyn, är styrelsesuppleant i Breaking Bad Holding AB. Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag samt därmed förenlig verksamhet.

 

Pia Birgitta Lindberg Rantala, 48, Älvsbyn, är styrelseledamot och Karl Stefan Jesper Johansson, 26, Älvsbyn, är styrelsesuppleant i Camp Kronogård AB. Bolagets verksamhet består i att äga och driva camping samt därmed förenlig verksamhet.

 

Luleå

Sim Inger Mickaela Michels, 27, Kalix och Robin Alexander Rabinger, 34, Kalix, är bolagsmän i Rabinger's uthyrning Handelsbolag. Verksamheten är obemannad uthyrningsstation, hyra ut kajak och kanoter till personer som bokar via hemsida för att få tillgång till utrustning i Luleå på en campingplats.

 

Nils Oskar Thorell, 25, Gammelstad, har startat Nordic Wings. Företaget ska importera livsmedel och bedriva restaurangverksamhet i bedrift av food truck.

 

Hans Simon Wanler (O), 40, Luleå och Lisa Karin Vanler Pedersen, 35, Gävle, är styrelseledamöter och Lennart Rickard Enbom, 35, Stockholm, är styrelsesuppleant i Bastard Burgers US Holding AB. Bolaget ska äga och förvalta andelar i utländska dotterbolag, som är verksamma i restaurangbranschen. Revisor är Lars Fredrik Lundgren, Skellefteå.

 

Lars Karl Markus Nordström, 48, Luleå, är verkställande direktör och styrelseledamot och Majken Marianne Chanette Nilimaa, 43, Luleå, är vice verkställande direktör och styrelsesuppleant i Kallviken Försäkring i Norrbotten AB. Bolagets verksamhet ska vara försäkrings-ekonomiska tjänster, verksamhetskonsultationer, handel med värdepapper, fastighetsverksamhet, uthyrning och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

 

Lars Åke Bogren, 48, Luleå, är styrelseledamot och Marie Hansdotter Bogren, 53, Luleå, är styrelsesuppleant i Lars Bogren AB. Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom organisations- och ledarutveckling. Därtill ska bolaget äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

 

David Sten Johan Jacobsson, 38, Luleå, är styrelseledamot och Annelie Michaela Jacobsson, 32, Luleå, är styrelsesuppleant i DavJac Entreprenad AB. Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom markarbeten, maskinförare, snöröjning, och bygg.

 

Carl Jon André Landström, 41, Luleå, är styrelseledamot och Å L Nathalié Landström Strandljung, 32, Luleå, är styrelsesuppleant i AB J.Landström. Företaget kommer i första hand att hyra ut personal för montering och reparation av industri- och viltstängsel. Företaget kommer också att syssla med inredningsmontage av kontorsmöbler. Allt från att hänga gardiner eller montera och leverera en kontorsstol till att leda större inredningsprojekt.

 

Lars Ove Nilsson, 58, Luleå, är styrelseledamot och Bernt Roger Nilsson, 56, Luleå, är styrelsesuppleant i Upp På Toppen AB.  böretaget bedriver verksamhet som utvecklar individer och gruppers fysiska och mentala förmåga. Företaget utvecklar ledare och privatpersoners förmåga att ta beslut i svåra och stressade situationer. Företaget utvecklar gruppers samarbetsförmåga och det personliga ledarskapet. Företaget bedriver verksamhet som gör att grupper och individer kan öka sin fysiska kapacitet och därmed uppnå målsättningarna med sin verksamhet. Företaget bedriver verksamhet i utomhus i fjäll, berg, hav och skogslandskap. Företaget bedriver fysiska tester och uppföljning av individers fysiska kapacitet.

 

Piteå

Magnus Robert Martin Rapp, 36, Öjebyn, är verkställande direktör och styrelseledamot och Carolin Helena Larsson Rapp, 32, Öjebyn, är styrelsesuppleant i Piteå Bilvård AB. Bolaget skall bedriva tjänster inom solfilm, säkerhetsfilm, stenskottsfilm, dekorfilm, insynsskydd, rekond, lackskydd, lyktpolering, försäljning av bilvårdsprodukter och därmed förenlig verksamhet.

 

Kent Michael Lundgren, 40, Roknäs, är verkställande direktör och styrelseledamot, Andreas Bengt-Olof Berglund (O), 43, Piteå, är vice verkställande direktör och styrelseledamot och Alf Marcus Berglund, 39, Piteå och Arvid Henry Sjölund, 34, Roknäs, är styrelsesuppleanter i Nordisk Mark & Miljöteknik i Sverige AB. Aktiebolaget ska bedriva entreprenadverksamhet och konsultverksamhet inom schakt- och grävningsarbeten och därmed förenlig verksamhet.

 

Carl Arvid Samuel Holmström, 35, Piteå, är styrelseledamot och Jens William Johan Lundqvist, 35, Piteå, är styrelsesuppleant i Lundqvist Projektutveckling AB. Bolaget skall direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag, förvärva, förvalta, förädla och bedriva handel med fast egendom och värdepapper, samt annan därmed förenlig verksamhet. Revisor är Hans Göran Öystilä, Luleå.

 

Sture Tomas Josbrant, 42, Piteå, är styrelseledamot och Björn Daniel Thorsén, 39, Piteå, är styrelsesuppleant i Josse Invest AB. Aktiebolaget ska äga och förvalta aktier i dotterbolag, intressebolag och andra värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Revisor är Lennart Karl Gustaf Olofsson, Roknäs.

 

Boden

Anders Erik Olav Stenberg Näyhä, 33, Boden, är styrelseledamot och Vita Lovakova, 34, Boden, är styrelsesuppleant i ASN Mek AB. Föremålet för bolagets verksamhet är att reparera metallvaror och maskiner inom entreprenad- och gruvsektorn samt därmed förenlig verksamhet.

 

Per Gösta Lorentz Hedqvist, 58, Boden, är styrelseledamot och Julia Paulina Chanel Molander, 26, Boden, är styrelsesuppleant i Hedqvist Måleri AB. Företaget ska bedriva måleriverksamhet gentemot privatpersoner, företag och fastighetsägare och därmed förenlig verksamhet samt fastighetsskötsel.

 

Kiruna

Anders Fredrik Schelin, 31, Kiruna, är verkställande direktör och styrelseledamot och Anna Kristina Svensson, 56, Söderhamn, är styrelsesuppleant i AB Schelin i Kiruna. Bolaget ska äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.

 

Anders Fredrik Schelin, 31, Kiruna, är verkställande direktör och styrelseledamot och Anna Kristina Svensson, 56, Söderhamn, är styrelsesuppleant i Kiruna Norra Drivmedel & Service AB. Bolagets ska driva drivmedelsstation, detaljhandel samt därmed förenlig verksamhet.

 

Anders Fredrik Schelin, 31, Kiruna, är verkställande direktör och styrelseledamot och Anna Kristina Svensson, 56, Söderhamn, är styrelsesuppleant i Kiruna Södra Drivmedel & Service AB. Bolaget ska driva drivmedelsstation, detaljhandel samt därmed förenlig verksamhet.

 

Karl Mats Ulrik Jakobsson, 66, Kurravaara, är styrelseledamot och Mats Karl Filip Jakobsson, 36, Kiruna, är styrelsesuppleant i Mats Jakobssons Fastigheter AB. Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fastighetsförvaltning och kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet. Revisor är Sven Tommy Enstedt, Luleå.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa