Lista: Här är veckans alla nya bolag

Här är veckans nya bolag i Norrboten – från gubbsport och praliner till elinstallationer och dataanalys.

Norrbotten 21 november 2021 07:00

Gällivare

Johanna Elisabeth Johansson, 45, Gällivare, är verkställande direktör och styrelseledamot och Britt Elisabet Johansson, 68, Gällivare, är styrelsesuppleant i Malmfälten Laboratory group AB. Bolaget skall bedriva konsultation inom laboratorieservice såsom logistik, provtagningar och laboratorieanalyser. Bolaget skall även bedriva konsultation som ingenjörskompetens inom statistik och dataanalys och därmed förenlig verksamhet.

John Rolf Lennart Grönberg, 51, Ullatti, är styrelseledamot och Ewa Viktoria Grönberg, 46, Ullatti, är styrelsesuppleant i Grönbergs Mark- och Fastighetsservice AB. Bolagets verksamhet skall vara att bedriva mark- och fastighetsservice såsom underhåll av markytor genom gräsklippning och snöröjning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Åsa Madelene Turtola, 43, Gällivare, är styrelseledamot och Nils Stefan Turtola, 61, Gällivare, är styrelsesuppleant i ArtandNature AB. Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Ernst Johan Gustav Ingemar Nilsson (O), 32, Gällivare och Johnny Georg Aho, 40, Gällivare, är styrelseledamöter och Maggie Sofia Sjaunja, 32, Gällivare, är styrelsesuppleant i Aurora Entreprenad AB. Bolaget ska bedriva maskin- och bemanningsförmedling mot bygg- och anläggningsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.

Maria Elise Matilda Eugenia Larsson (O), 21, Gällivare och My Kerstin Larsson Torri, 21, Hakkas, är styrelseledamöter och Kim Ingemar Larsson Torri, 31, Hakkas, är styrelsesuppleant i M&M Larssons i Malmfälten AB. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror samt postombud med obemannad butik.

Mari-Helen Willberg Nilsson (O), 57, Luleå och Tommy David Andreas Nilsson, 30, Gällivare, är styrelseledamöter och Linn Marie Therese Nilsson Alldén, 33, Gällivare, är styrelsesuppleant i Rent i Norr AB. Föremålet för bolagets verksamhet är byggstädning och därmed förenliga verksamheter.

Älvsbyn

Tord Benny Eriksson, 74, Älvsbyn, har startat TE El & Service. Föremålet för företagets verksamhet är att bedriva elinstallationer och service av elnät samt därmed förenlig verksamhet.

Bo Robert Renberg (O), 37, Älvsbyn och Markus Lars Emil Törmä, 37, Gammelstad, är styrelseledamöter och Lars Gunnar Jonsson, 63, Vistträsk, är styrelsesuppleant i Logistikgruppen i norr AB. Bolaget skall utföra tjänster inom transport och bedriva uthyrning av personal till industri och verkstad, samt därmed förenlig verksamhet.

Luleå

Klas Arne Svensson (O), 33, Boden, Hans Simon Wanler, 40, Luleå och Lars Niklas Öberg, 37, Luleå, är styrelseledamöter och Erik Fred Folke Bonnevier, 20, Luleå, är styrelsesuppleant i Luleå Gubbsportförening Ek. för. Föreningen har till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Föreningens verksamhet ska vara att äga och förvalta en extremsportsanläggning på arrenderad mark. Anläggningen innefattas av hoppbacke, skateramper och trampoliner.

Jingrong Liu, 38, Luleå, har startat Liu Consulting. Företaget ska erbjuda konsulttjänster inom det immaterialrättsliga området, särskilt patenträtt, och bedriva patentbyråverksamhet.

Mustafa Badwi, 36, Luleå, har startat BadwiPro för att arbeta inom företagsekonomi, där det kommer att ge råd till entreprenörer, presentera en förstudie och hitta lösningar på ekonomiska problem, mätning av prestanda och efterlevnad av kvalitetsstandarder.

Ladapa Pattharatantamrong, 33, Södra Sunderbyn, har startat Lada's Thai Shop för att bedriva postorderhandel och detaljhandel på internet med brett sortiment till hushåll och privatpersoner inom thai kryddor, kaffe- och tepåsar. Det ingår ur, parfym och guldsmedsvaror.

Björn Eric Löfstedt, 68, Luleå, är styrelseledamot och Karin Ingeborg Löfstedt, 67, Luleå, är styrelsesuppleant i Index Braille Holding AB. Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, aktier och värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet. Revisor är Paul Stefan Niska, Gammelstad.

Torsten Tomas Patomella (O), 63, Luleå, Thord Stefan Eriksson, 54, Luleå och Johan Bertil Arne Isaksson, 47, Luleå, är styrelseledamöter i I-Fastigheter Norr nr 1 AB. Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Revisor är Sven Tommy Enstedt, Luleå.

Torsten Tomas Patomella (O), 63, Luleå, Thord Stefan Eriksson, 54, Luleå och Johan Bertil Arne Isaksson, 47, Luleå, är styrelseledamöter i I-Fastigheter Norr AB. Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Revisor är Sven Tommy Enstedt, Luleå.

Hanna Sofia Lundberg, 19, Luleå, är styrelseledamot och Linda Anette Lundberg, 50, Luleå, är styrelsesuppleant i Hanna Lundberg AB. Bolaget ska bedriva elitidrottsverksamhet, föreläsning och utbildning inom orientering, skidorientering och längdskidor.

Jeremia Alf Johannes Rahkola (O), 27, Luleå och Johan Ludvig Esberg, 25, Luleå, är styrelseledamöter och Eva Rebecca Esberg, 25, Luleå och Elin Julia Rahkola, 26, Luleå, är styrelsesuppleanter i J&L Bygg AB. Aktiebolagets verksamhet ska vara bygg och snickeri. Uthyrning av personal.

Erik Christoffer Markus Fagerkull (O), 29, Luleå, är verkställande direktör och styrelseledamot, Pär Anton Frimalm, 28, Luleå, är vice verkställande direktör och styrelseledamot och Unto Kalervo Fagerkull, 56, Luleå, är styrelsesuppleant i Asend AB. Aktiebolaget ska bedriva logistikkonsultverksamhet.

Espen Woldseth Vedlog, 31, Trondheim, Norge, är verkställande direktör och styrelseledamot och Egil Rødevand, 31, Trondheim, Norge, är styrelsesuppleant i Gravstein Norge AB. Aktiebolaget ska importera och sälja gravanordningar och relaterade produkter och tjänster.

Hans Rickard Lundgren (O), 57, Luleå och Ulf Bror Lennart Lindström, 57, Kiruna, är styrelseledamöter och Åsa Christin Lundgren, 55, Luleå och Evy Maria Mella, 55, Kiruna, är styrelsesuppleanter i Arctic Properties AB. Aktiebolagets verksamhet ska vara projektutveckling inom fastighetsbranschen.

Piteå

Karin Ragnhild Anna-Lena Olofsson, 54, Lillpite, är styrelseledamot och Karl Håkan Olofsson, 54, Lillpite, är styrelsesuppleant i Alova Humana Resurser AB. Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom HR-frågor, bolagsorganisation, personalutbildningar, fysioterapeutisk verksamhet såsom rehabilitering samt därmed förenlig verksamhet.

Jan Fredrik Olof Marklund, 30, Piteå, är styrelseledamot och Anja Felicia Frida Rödén, 24, Piteå, är styrelsesuppleant i Fredrik Marklund Bygg AB. Bolaget skall utföra byggnationer, byggservice samt konsulttjänster inom byggbranschen och därmed förenlig verksamhet.

Hans Mattias Lidström (O), 42, Lillpite och Bo Niklas Ermebring, 34, Lillpite, är styrelseledamöter och Nils Anders Josbrant, 28, Svensbyn, är styrelsesuppleant i Optolight Norr AB. Bolaget skall bedriva verksamhet inom anläggningsarbeten för el och telekommunikation. Bygga och installera tele-, data-, fiber- och bredbandsnät. Samt därmed förenlig verksamhet.

Boden

Janolov Jörgen Olsson (O), 67, Boden, Britt-Inger Aspemalm Olsson, 58, Boden och Ernst Joakim Aspemalm, 33, Boden, är styrelseledamöter i Nos Curare ekonomisk förening. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla dem arbete och arbetsträning i natur- och gårdsmiljö med djurhållning, trädgårdsodling, enklare hantverksarbete samt besöksnäring genom avtal med lokala gårdsägare. Revisor är Evy Margareta Mickelsson-Hatta, Gällivare.

Amanda Linnéa Nyström, 30, Harads, har startat HaradsSweets. Företaget erbjuder praliner och bakverk.

Kiruna

Lars Gunnar Selberg (O), 62, Kiruna, Nils Torbjörn Bergsten, 68, Kiruna och Jan Lennart Lantto, 68, Kiruna, är styrelseledamöter och Maj Elisabeth Andersson, 65, Kiruna, Malin Annika Henelund, 48, Kiruna och Britta Margareta Marakatt Labba, 70, Övre Soppero, är styrelsesuppleanter i Aurora kultur och kongress AB. Föremålet för bolagets verksamhet är att ansvara för verksamhetsdriften i Kiruna kulturhus som bland annat innefattar uthyrning av lokaler, ljud, ljus- och konferensteknik, konferensservice, samordning av verksamheten i kulturhuset, egen programverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga och företagsekonomiska grunder med iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de gällande kommunalrättsliga principerna.

Sebastian Patrick Kamp, 41, Kiruna, är styrelseledamot och Chiara Maria Dietrich, 28, Kiruna, är styrelsesuppleant i Kiruna Husky AB. Aktiebolaget erbjuder guidade turer i naturen med hundspann eller snöskor på vintern och under hösten. På sommaren säljer företaget byggtjänster inom mark och anläggning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Fler konkurser i Norrbotten

Fler konkurser i Norrbotten

Gruvföretag kräver flyttbidrag för att kunna rekrytera personal: "Så som det är i dag så fungerar det inte"

Gruvföretag kräver flyttbidrag för att kunna rekrytera personal: "Så som det är i dag så fungerar det inte"

26 elever vann stipendium – flera från Norrbotten

26 elever vann stipendium – flera från Norrbotten

Lista: Här är veckans nya bolag

Lista: Här är veckans nya bolag

Lars Lindberg, regionchef Företagarna Norrbotten: Krönika: "Småföretagens roll kan inte underskattas"

Krönika: "Småföretagens roll kan inte underskattas"
Visa fler