Landshövdingen: "Okunniga politiker"

Landshövding Björn O Nilsson tycker att gruvkritiken från riskdagsledamot Linda Ylivainio är obefogad – och han försvarar länsstyrelsen i Norrbotten. "Vi har problem med okunniga politiker", säger han.

Norrbotten 23 november 2019 05:00

Linda Ylivainio (C) anklagar länsstyrelsen för lagtrots gällande det mångåriga Kallak-ärendet. Kritiken förvånar landshövdingen.

– Vi är eniga om att Kallak-ärendet har tagit lång tid, först två år på myndigheternas bord och sen sex år hos regeringen. Men hur Ylivanio kan komma till slutsatsen att det är vårt fel, får hon svara för, säger Björn O Nilsson.

Så sent som för två år sedan var Bergstaten och länsstyrelsen i öppen konflikt om vilken myndighet som ansvarade för den fördröjda processen, apropå det uteblivna yttrandet kring vilken påverkan på världsarvet Laponia som en gruvbrytning i Kallak kunde få.

Landshövdingen vidhåller att länsstyrelsen agerade rätt.  

– Världsarv är till 100 procent en regerings- och Unescofråga, så yttrandet låg inte på vårt bord.  

– Men det finns ett engelskt uttryck: ”When grandpa farts, you kick the dog”, säger landshövdingen vidare apropå centerpartistens beskyllningar.  

Att Ylivainio nu menar att Västerbottens länsstyrelse är bättre lämpade för gruvärenden, ifrågasätts också.

– Det vore kul att se vad hon har för sakligt underlag. Om det bara är tyckande från Ylivainios sida, då har vi problem med okunniga politiker.

Vill du se förstärkta resurser på länsstyrelsen när det gäller gruvärendena?

– Vi är sårbara nu gällande omprövningen av Aitik och Kirunagruvan, likaså Kaunisvaara, men vi kan inte råda över finansministerns budget. Därför behöver vi prioritera.  

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa