Kvinna, spara till ditt eget fuck off-kapital

Med lägre lön ökar behovet att spara rätt. Kvinnor bör jobba på ekonomiskt självförtroende.

Norrbotten 6 november 2019 20:25

Kvinnor tjänar mindre än män.  Kvinnor är föräldraledig med barnen i mycket större utsträckning än män. Kvinnor väljer deltid när barnen är små, och en del under hela yrkeslivet.

Därför bör kvinnor tänka på att spara för att inte vara sårbara vid en separation, för att ha möjlighet till att köpa egen bostad och inte minst, för att klara pensionen.

52 procent av kvinnorna känner ett behov av att komplettera den förväntade pensionen med ett privat sparande i jämförelse med 40 procent av männen, enligt Ikano bank. 

Med begränsade ekonomiska resurser och mindre tid än män, är motivation och självförtroende något kvinnor kan jobba på. 

Här är Ikano banks råd till kvinnor:

* Ditt första mål bör vara en buffert – öppna ett sparkonto med målet att ha 2-3 månadslöner minst.

* Nästa steg är att skaffa dig ett Fuck off- kapital – ett sparande du ska skydda i alla lägen. Separat från allt annat sparande och bara ditt för de fall du vill byta jobb, lämna en partner eller starta om. Skriv äktenskapsförord!

* Lägre lön och deltidsarbete påverkar din pension. Kompensera det genom att ha ett eget långsiktigt pensionssparande. Månadsinsättning till ett sparande i globala indexfonder med låg avgift är vägen att gå.

* Ägna en timme i veckan åt att lära dig nåt nytt om privatekonomi, sparande, fonder eller aktier- antingen online eller gå på en riktig kurs.

* Investera aldrig dina pengar i något du inte förstår och se till att sprida din risk genom att spara i olika former. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa