Kiruna och Boden får beredskapslok

Railcare har tilldelats ett fyraårigt kontrakt med Trafikverket avseende beredskapslok till ett värde av 152 miljoner kronor.

Norrbotten 8 december 2021 10:00

Railcare har tilldelats kontrakt avseende beredskapslok med Trafikverket som löper på fyra år och med ett ordervärde på totalt 152 miljoner kronor, vilket motsvarar 38 miljoner kronor per år. Kontraktet gäller från och med 1 augusti 2022 och omfattar fyra nya orter. Långsele, Boden, Vännäs och Kiruna.

Beredskapslok syftar till att stärka förmågan till snabbare röjning av fordon och i undantagsfall evakuering via röjning. Uppdraget innebär transport av järnvägsfordon som varit inblandad i en oönskad händelse eller drabbats av haveri på det järnvägsnät som Trafikverket förvaltar. Röjning/transport avser initiala åtgärder i syfte att undanröja hinder för att få spåret trafikerbart.

Railcare kommer tillhandahålla ett beredskapslok tillsammans med personal på respektive ort, och ska finnas tillgängliga för avrop dygnet runt och årets alla dagar.

– Under föregående år tecknade vi ett avtal med Trafikverket om beredskapslok i Borlänge. Det är glädjande att Trafikverket ger oss fortsatt förtroende och utökar vårt uppdrag med beredskapslok på fyra nya orter. Det nya kontraktet bidrar till ökad långsiktighet i vår transportverksamhet, säger Mattias Remahl, ceo på Railcare Group ab.

Sista dag för överklagande av tilldelningen är 10 dagar och formellt avtal kan tecknas tidigast efter den perioden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa