Jämställdhet inom byggbranschen ökar effektiviteten

Enligt en rapport från Raminent uppger var femte person som jobbar inom byggbranschen att arbetet blir mer effektivt om deras arbetsplats är jämställd. "Med större blandning av människor där fler kan arbeta och trivas skapas bättre och mer effektiva arbetsplatser", säger Erik Ranängen på Byggföretagen Norrbotten.

Norrbotten 17 december 2021 14:00

Ramirentrapporten bygger på siffror som Ramirent tagit fram i samarbete med Sverige bygger, som i april skickat ut en enkät till drygt 200 personer på ledande befattningar inom byggbranschen. Rapporten belyser frågor som hållbarhet, digitalisering, kompetensbehov, trivsel, säkerhet och jämställdhet inom branschen. Bland annat säger 22 procent att de jobbar mer effektivt om deras arbetsplats är jämställd.

– Ramirentrapporten visar på jämställdhetsarbetets tydliga fördelar och varför företag måste jobba mer med den frågan. En viktig del är förstås att kompetensbristen kan åtgärdas genom att attrahera fler personer med olika bakgrund och kön till branschen. Att 22 procent säger att de arbetar mer effektivt på en jämställd arbetsplats ger även ett kvitto på att företag tjänar på att tänka brett när de anställer, säger Anna Klebe, HR-chef på Ramirent. 

Statistiken i rapporten visar även att arbetsklimatet blir bättre på en mer jämställd arbetsplats. 80 procent av de tillfrågade uppger det. Vidare upplever 61 procent att inkluderande arbetsplatser leder till minskad machokultur, 60 procent att deras företag arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor och 66 procent uppger att de ser sin arbetsplats som inkluderande. 

– Även om utvecklingen går åt rätt håll finns det fortfarande mycket kvar att göra för många företag inom branschen. Trots att majoriteten av byggföretagen ser sig själva som inkluderande är det en tredjedel som inte håller med. Ledningen i dessa företag har ett stort ansvar för att driva frågan framåt, säger Anna Klebe.

Läget ser ungefär likadant ut i Norrbotten som riksgenomsnittet, tror Erik Ranängen, bransch- och föreningsansvarig för Byggföretagen Norrbotten.

– Vi har inte statistik på hur det ser ut i Norrbotten men den känsla och erfarenhet jag har är att det ser ut ungefär som i resten av landet. Det råder akut kompetensbrist i byggbranschen och den begränsar våra företags möjlighet att växa samtidigt som enbart elva procent av de anställda är kvinnor. Här finns en stor potential, vi behöver bli många fler i vår bransch och vill ser mycket gärna fler kvinnor på våra arbetsplatser.

Men det finns platser som sticker ut.

– Det kan variera något mellan olika orter och till exempel Piteå sticker ut. De har bra och väl etablerade utbildningar, byggbranschen i området har en stor andel generellt sett och de har arbetat med att bli fler kvinnor under lång tid. De sakerna tillsammans gör att de har en högre andel kvinnor. 

Jämställdhet på arbetsplatsen är en av nycklarna till en lönsam byggbransch, menar Erik Ranängen.

– Med större blandning av människor där fler kan arbeta och trivas skapas bättre och mer effektiva arbetsplatser, säger han och fortsätter:

– Vi måste var attraktiva arbetsgivare som många vill söka sig till och vi måste ta vara på alla som vill arbeta hos oss. Mitt råd är att företagen ska våga vara mer öppna för att anställa människor av olika kön och bakgrund och se värdet av mer blandade arbetsplatser. Det finns många goda exempel och jag har själv, som tidigare vd för ett byggföretag, sett vilken skillnad det blir med en ökad mångfald.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

26 elever vann stipendium – flera från Norrbotten

26 elever vann stipendium – flera från Norrbotten

Nytt energismart hamnkontor byggs på Haraholmen: "Stödjer kommande expansion"

Nytt energismart hamnkontor byggs på Haraholmen: "Stödjer kommande expansion"