LKAB tecknar nytt avtal med nytt fokus

Ahlsell har fått fortsatt och utökat förtroende att ansvara för den dagliga försörjningen av material till LKAB:s verksamheter. Det omfattande avtalet präglas av ett starkt hållbarhetsfokus där bägge parter har siktet inställt på att bygga ett mer hållbart samhälle tillsammans.

Norrbotten 3 december 2021 09:00

Ahlsell har haft avtal med LKAB sedan 2009. Samarbetet kännetecknas av ett stort lokalt engagemang vilket legat till grund för avtalet, som omfattar produkter inom el, vvs, verktyg och förnödenheter. Ahlsells erbjudande kring produktbredd och specialistkompetens har varit en viktig komponent i upphandlingen. Skillnaden den här gången är att LKAB fokuserat på både hållbarhet och kostnadseffektivitet där Ahlsell hade ett starkt erbjudande kring hur företagen gemensamt kan samarbeta kring just hållbarhet.

– I den här upphandlingen fick vi verkligen möjlighet att koppla på Ahlsells hållbara värden och lyfta fram hur vi och LKAB gemensamt kan vara med och bygga ett mer hållbart samhälle. Vi är två bolag med en gemensam ambition som vill arbeta på bred front med dessa frågor, säger Gunilla Sandström, hållbarhetschef på Ahlsell. 

Samarbetet är viktigt både för Ahlsell och LKAB, inte minst eftersom Norrbotten är mitt uppe i en långsiktig förflyttning mot hållbar utveckling. I regionen finns många innovativa företag där LKAB är en av den ”gröna industrivågens” mest tongivande aktörer.

– Som leverantör till LKAB förväntas vi bidra i värdekedjan och tillsammans röra oss i en mer hållbar riktning inom ett antal definierade områden där bland annat fossilfria transporter och kemikaliehantering står högt på agendan, säger Jonas Halldén, KAM Industri och projektledare för upphandlingen på Ahlsell.

LKAB:s strategi stakar ut vägen mot noll utsläpp av koldioxid från egna processer och produkter till år 2045. Nu ställer företaget om sina processer från fossilt beroende till förnybara energikällor och därefter till fossilfri el. Här hakar Ahlsell på och kommer från andra kvartalet 2022 att göra sina transporter till LKAB fossilfria.

– Ahlsell har visat att de är beredda att ta sitt ansvar i värdekedjan för att bidra till vår omställning. Det nya avtalet är ett bra exempel där vi lyckats integrera hållbarhetaspekterna i affären vilket skapar win-win för båda parter, säger Caroline Wiss Inköpschef på LKAB.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa