Fler kvinnor tar plats i bolagsstyrelser i Norrbotten

Almis årliga styrelsekartläggning visar att 59 procent av de platser som tillkommit i styrelser i Norrbotten det senaste året har tillträtts av kvinnor. Sedan mätningarna startade har andelen kvinnor ökat med tre procent.

Norrbotten 9 mars 2022 11:00

Malin Malmström, professor vid Luleå tekniska universitet, har tidigare på uppdrag av Almi analyserat om företags ekonomiska prestationer skilde sig åt om företagen hade jämställda eller ojämställda styrelser när det handlar om antal kvinnor och män. Den här gången har hon analyserat om det gäller över tid och tittat på åren 2016 till 2018. Resultatet är detsamma. Det skriver Almi i ett pressmeddelande.

Företag med jämställda styrelser presterar bättre än de som har ojämställda styrelser, enligt analysen. Resultatet är oberoende av antalet anställda, bransch eller om företaget ingår i en koncern. Samtidigt visar Almis undersökning att endast 17 procent av företagen i Norrbotten som omsätter minst fem miljoner och/eller har minst fem anställda och minst två ordinarie styrelseledamöter har jämställda styrelser.

– Studien visar att företags ekonomiska prestationer över tid blir bättre när styrelsen är jämställd. Vi möter runt 10 000 företagare varje år och vi ser att det blir allt viktigare för företagen att ha med flera perspektiv i strategiska beslut, säger Fredric Genberg, vd för Almi nord. 

Kartläggningen visar också att företag med jämställda styrelser i högre utsträckning har kvinnor på både vd-posten och som ordförande. För företag generellt i Norrbotten har 15 procent en kvinna som vd och 13 procent har en kvinna som ordförande.

– Forskning inom socialt beteende visar att lika väljer lika, men i årets statistik ser vi också att de företag som börjat tänka olika i styrelserummet också gör det på de ledande positionerna. Det är positivt, men utvecklingen går generellt sett långsamt, säger Fredric Genberg, vd Almi nord.

Det är 39 procent av företagen i Norrbotten som har minst en kvinna i styrelsen. Av det totala antalet ledamöter i bolagsstyrelser är 19 procent kvinnor. När den första kartläggningen genomfördes 2013 var motsvarande siffror 35 respektive 16 procent. Anna Lundmark Lundbergh, vd för Almi Värmland och ansvarig för styrelsekartläggningen, understryker hur viktigt det är att mäta över lång tid.

– Visst går det långsamt, men vi vet också att många styrelser sällan förnyas och därför är det hoppfullt att se att det verkar mer självklart att nu välja kvinnor när ledamöter tillkommer eller byts ut, säger Anna Lundmark Lundbergh.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa