Flera faktorer driver upp elpriset

Låg vindkraftsproduktion, tillfällig isläggning och höga bränslepriser i Europa samt högre efterfrågan på el har bidragit till högre elpriser. Under december förväntas dock elpriset att stabiliseras när vattenkraften producerar på normal kapacitet igen.

Norrbotten 1 december 2021 13:30

Mer nederbörd i områden med vattenkraft har inneburit en återhämtning i den hydrologiska balansen. Men på grund av isläggningen, som görs varje år för att skapa stabila produktionsförutsättningar för resten av vintern, har vattenkraften behövt gå ned tillfälligt i produktion. Det har påverkat framförallt elpriserna i norra Sverige under slutet av november.

– Situationen på elmarknaden har varit minst sagt dramatisk den senaste tiden. Beroende av hur väder- och omvärldsförhållanden utvecklar sig, och när isläggningen är avklarad, kommer i alla fall vattenkraften kunna producera på normal kapacitet igen, vilket kommer verka stabiliserande på elpriset, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef för Vattenfall försäljning, i ett pressmeddelande.

Under november har det blåst mindre än föregående månad, vilket påverkat vindkraftsproduktionen. Däremot har fyllnadsgraden i de nordiska vattenmagasinen under november förbättras. Även kärnkraftsreaktorerna i Sverige och Finland har full produktion vilket bidrar till en stabilisering av elpriserna. Bränslepriserna, framförallt på olja, kol och utsläppsrätter, har under november månad ökat vilket har drivit upp priset på el i Europa och påverkar elpriserna framförallt i södra Sverige.

– Just nu är vi även inne i en period med ökande uppvärmningsbehov, vilket gör att elpriserna spelar allt större roll för den totala elkostnaden. Vattenfall erbjuder sedan många år en vintersäkring som är ett bra alternativ för den med ett rörligt elpris. Då tecknar du ett vintersäkrat elpris under de kallaste vintermånaderna och till våren får du rörligt pris igen, säger Jonas Stenbeck.

I norra Sverige var spotpriset 43,89 kronor öre/kWh i november, jämfört med 6,60 öre/kWh under samma period förra året.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa