De vann Award of Swedish Lapland

Swedish Lapland Visitors Board vill premiera insatser som inspirerar, levererar och stärker destinationens attraktivitet och konkurrenskraft. 2021 års Award of Swedish Lapland går till Camp Ripan, Arctic Bath, Britt-Louise Nyman och Graeme Richardson. "Det är fantastiskt roligt att vi blir uppmärksammade", säger Peter Engström på Arctic Bath.

Norrbotten 26 januari 2022 16:00

För sjunde gången delas utmärkelsen The Award of Swedish Lapland ut. Priset går till företag eller personer som gjort storartade insatser för att inspirera andra, göra saker möjliga, stärka destinationens attraktionskraft genom innovationer eller bygga broar mot världen.

– Första pandemiåret delade vi inte ut några priser och därför känns det extra behjärtansvärt att för året 2021 kunna premiera några av de många fantastiska entreprenörer och eldsjälar som oförtrutet förverkligar sina visioner. Besöksnäringen bevisar verkligen vad upplevelseinnovationer kan betyda för regionens attraktionskraft hos såväl besökare som för investeringar och inflyttning, säger Jalle Svanberg, styrelseordförande Swedish Lapland Visitors Board.

De fyra kategorierna är innovation, brobyggare, möjliggörare och spirit of Swedish Lapland.

Pristagaren inom innovation (en innovativ idé som bidrar till besöksnäringens utveckling, har nått kommersiellt genomslag och sätter Swedish Lapland på den internationella kartan) är Arctic Bath. Motiveringen lyder: "Arctic Bath har med det banbrytande arktiska utebadet satt destinationen Swedish Lapland på internationella och nationella SPA-kartan. De har utvecklat en internationellt efterfrågad upplevelse, baserad på vår arktiska natur och vinterbadarkultur, paketerad i ett arkitektoniskt spektakulärt och fotogeniskt mästerverk".

– Det är fantastiskt roligt att vi blir uppmärksammade igen, säger Peter Engström, styrelseordförande och delägare för Arctic Bath, och fortsätter:

– Vi har en produkt som är unik i världen, det finns ingen annan som gjort någonting liknande ännu. Det är en fantastisk kombination av arkitektur och design och känsla för platsen som gör det här så unikt.

– Det är jätteroligt. Vi är fortfarande ganska nya och har öppnat i pandemitider så det är roligt att få synas lite. Det har varit tuffa tider för de flesta företag så det är roligt med positiva nyheter. Vi är stolta över det vi har, våra hotell och vår historia, säger hotellchefen Klara Ranggård.

 

Pristagare i övriga kategorier:

Pristagare brobyggare 2021: Graeme Richardson
Motivering: Multientreprenören Graeme Richardson är delaktig i verksamheter som exempelvis incomingbolaget Arctic Inbound, företagsnätverket Arctic Getaways, konsultverksamheten TravelCo samt lodgen Arctic Retreat. Han utvecklar nya affärsmodeller, verksamheter och samarbeten med kommersiella affärspartners lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Koncepten stärker såväl företagens leverantörskedjor som besökarens värdekedjor. Helheten stärker företagssamverkan och därmed resmålet Swedish Laplands resiliens och attraktion som plats för fler företagsetableringar.

Kategori Brobyggare: Byggare av en värdefull och hållbar bro där kulturer, människor och affärer flödar mellan Swedish Lapland och världen.

Pristagare möjliggörare 2021: Britt-Louise Nyman
Motivering: Britt-Louise Nyman har varit en av initiativtagarna, engagerad och drivande i utvecklandet av den 22 mil långa Solanderleden. Hon har besökt byar och byaföreningar, markägare och företag och tillsammans med dessa vandrat och stakat ut leden. Hon har skrivit över 150 markägaravtal och lett eller medverkat i en mängd utvecklingsprojekt kring leden. Hon brinner för, och har starkt bidragit till, företag- och landsbygdsutveckling och till den turistiska infrastrukturen.

Kategori Möjliggörare: Modig och ihärdigt initiativ som bakom kulisserna skapat möjligheter att genomföra arrangemang, utveckla eller etablera nya anläggningar eller upplevelser som får varumärket Swedish Lapland att färdas ut i världen.

Pristagare Spirit of Swedish Lapland 2021: Camp Ripan
Motivering: Camp Ripan är en samlande kraft för besöksnäringen genom sitt engagemang. De föregår med goda exempel som inspirerar andra, vilket skapar attraktionskraft och hållbar tillväxt för hela destinationen. Hållbarhet, design, lokal förankring, kultur och natur går som en röd tråd genom verksamheten. Camp Ripan har varit initiativtagare till olika företagsnätverk, samarbeten och representerat hela regionen internationellt. Företaget ser helheten och hela Swedish Lapland, driver utvecklingen framåt och är en sann inspiratör.

Kategori Spirit of Swedish Lapland: Inspiratör eller initiativ som genom sitt genuina värdskap lyfter destinationen Swedish Lapland och gör så att besökaren känner sig hemma i vår arktiska vardag.

Nomineringarna till Award of Swedish Lapland sker i ett öppet förfarande och juryn består av Swedish Lapland Visitors Boards styrelse. Prisceremonin sker vid senare tillfälle på grund av det rådande läget i och med pandemin.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa