De skissar på framtidens livsmiljöer i Norrbotten

Elva kreativa team har valts ut för att tänka nytt kring framtidens hållbara och inkluderande livsmiljöer i Luleå, Boden, Gällivare, Kiruna, Skellefteå och Umeå inom ramen för projektet "Visioner: i norr". "Intentionen är att stödja en god och hållbar stadsutveckling i de här utvecklingskommunerna", säger Veronica Hejdelind som tillhör ett av teamen.

Norrbotten 20 januari 2022 14:00

De stora investeringar inom grön industri, teknik och infrastruktur som pågår i Norrbotten och Västerbotten ställer stora krav på arbetskraft och attraktiva, hållbara miljöer som gör att boende stannar kvar och nya flyttar in. Genom utlysningen "Visioner: i norr", som är en del av Rådet för hållbara städers arbete och arrangeras i enlighet med EU:s initiativ New european bauhaus, bjuds kreativa yrkesgrupper in till att skissa och diskutera framtidens platser. Bakom utlysningen står bland andra Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas tillsammans med kommunerna Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå.

– Vi måste börja arbeta och tänka på nya sätt och låta kreativa yrkesgrupper – skickliga arkitekter, konstnärer och formgivare – ta plats i samtalet om framtidens städer. Om vi ska kunna bygga vackra och estetiskt tilltalande livsmiljöer för både sinne, kropp och själ som skapar lokal stolthet under många år framöver, behöver fler bjudas in till samtalet. Inte minst de som bor och vistas på platserna, säger Kieran Long, överintendent vid ArkDes.

Tanken är att städer och livsmiljöer skapas bäst om många olika discipliner arbetar tillsammans. Visioner: i norr ska fungera som en katalysator för framtida utveckling och ge inspel till kommunernas arbete samt kunna inspirera andra, berättar Helena Bjarnegård, riksarkitekt och ordförande i Rådet för hållbara städer.

55 team sökte och elva valdes ut för att skissa på framtidens livsmiljöer tillsammans med kommunerna. Sju av teamen tar sig an Norrbotten. Personer från olika delar av Sverige är intresserade av projektet. Veronica Hejdelind och Daniel Hallemar, ägare av företaget HallemarHejdelind som driver olika projekt inom ramen för arkitektur och stadsutveckling i Stockholm, ingår i ett av teamen.

– Intentionen är att stödja en god och hållbar stadsutveckling i de här utvecklingskommunerna i Norrbotten, säger Veronica Hejdelind om Visioner: i norr.

– Vi satte ihop ett team som vi trodde kunde möta utmaningarna och skickade in en ansökan där vi motiverade hur man bäst skulle ta sig an det här uppdraget. Man skulle rangordna vilka kommuner som ens kompetens passade bäst för och vi valde Boden som nummer ett.

Efter att ha träffat företrädare för Bodens kommun var tanken först att de skulle komma upp till Boden i februari, men på grund av coronapandemin blir det uppskjutet till senare i vår.

– Vi hoppas kunna komma till Boden i mars och träffa folk. Sedan är tanken att vi ska sitta i workshop i tre dagar. Vi är två team med uppdrag Boden så vi kommer samarbeta med det andra teamet, säger Veronica Hejdelind och fortsätter:

– Det som händer i Norrbotten nu är jätteintressant. Nu står vi inför en stor samhällsutmaning och det känns jättespännande att få vara med och få möjlighet att lära sig mer om förutsättningarna i Norrbotten och kanske bidra med erfarenhet och kunskap som vi har från tidigare stadsutvecklingsprojekt. Bodens uppdrag till oss handlar mycket om hur man ska kunna knyta Boden och Luleå närmare varandra. Vi måste vara lyhörda för vilka utmaningar man står inför och vad man har för visioner både från kommunens sida och från de boende i Boden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa