Ekonomibyrån växlar upp – vill ha 40 nya medarbetare

Redan under nästa år hoppas revisions- och rådgivningsföretaget Grant Thornton växa med 40 medarbetare i Norrland. "Efterfrågan på rådgivning till företag växer kraftigt nu", säger Esko Ruusila, regionledare.

Näringsliv 10 november 2021 09:04

Grand Thornton har idag cirka 140 medarbetare i Norrland, fördelade på de fem kontoren i Sundsvall, Östersund, Umeå, Luleå och Kiruna. Redan nästa år är förhoppningen att revisions- och rådgivningsföretaget ska passera 180 medarbetare.

– Vi vill bidra till att skapa bättre förutsättningar för ett ännu starkare näringsliv här i Norrland. Efterfrågan på rådgivning till företag växer kraftigt nu, inte minst inom hållbarhetsområdet. Men vi ser också ökad efterfrågan på traditionella revisions- och ekonomitjänster. För att möta denna efterfrågan ser vi ett rekryteringsbehov på närmare 40 personer, främst inom revision och redovisning, berättar Esko Ruusila, regionledare för Grant Thornton i Norrland.

För att lyckas med detta är Esko Ruusila övertygad om att de som företag måste vara ännu mer flexibla i hur de arbetar.

– Vi har fem kontor, som vi ser som mötesplatser för medarbetare och kunder i Norrland, men i princip ska det inte spela någon roll var du sitter och jobbar – eller om dina möten är digitala eller fysiska, givetvis med utgångspunkt i kundernas behov, säger han.

Tanken är att denna nya modell ska öppna upp för såväl nya samarbeten som nya rekryteringsmöjligheter.

– Vi har lärt oss mycket av pandemin men framförallt att vi som arbetsgivare måste vara flexibla för att möta både kundernas och medarbetarnas behov, avslutar Esko Ruusila.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Mobilitetsföretag öppnar station i Piteå

Mobilitetsföretag öppnar station i Piteå

HR-byrå från Piteå växer – etablerar sig på fler orter

HR-byrå från Piteå växer – etablerar sig på fler orter