Kravet: Mer byggpengar till Malmfälten

Hyresgästföreningen vill att särskild hänsyn ska tas till Gällivare och Kiruna kommuner när investeringsstödet återinförs.

Malmfälten 30 september 2019 17:08

Hyresgästföreningen skriver i ett pressmeddelande att när investeringsstödet ska återinföras, behöver särskild hänsyn tas till att Gällivare och Kiruna har behov av stöd. Förslaget grundar sig i samhällsomvandlingarna. 
– Samhällsomvandlingen i Malmfälten är unik till sin karaktär och omfattning. Vi vill därför att Kiruna och Gällivare kommuner ska vara berättigade till fullt investeringsstöd, även för lägenheter över 35 kvadratmeter, säger Mikael Renqvist, jurist på Hyresgästföreningen region Norrland.

Idag är stödet utformat så att fullt investeringsstöd endast lämnas för lägenheter upp till 35 kvadratmeter, och för ytor mellan 35-70 kvadratmeter lämnas ett reducerat stödbelopp med 50 procent av det högsta stödbeloppet för respektive region.
– I Malmfälten ska ett befintligt bostadsbestånd ersättas med ett nytt, vilket gör att behovet av lägenheter av varierande storlek är större än till exempel i storstadsregionerna, säger Mikael Renqvist.

Föreningen föreslår i ett remissvar till Finansdepartementet att särskild hänsyn ska tas till Gällivare och Kiruna kommuner.
– Vi förutsätter dessutom att lagtexten förtydligas genom att dessa kommuner nämns vid namn.

Förslaget välkomnas av Kirunabostäder.
– Vi är positiv naturligtvis till att man ökar möjligheterna för investeringsstöd. Vi som bygger här uppe har ju lite dyrare byggkostnader, så investeringsstödet hjälper till när vi ska bygga bostäder. Det är nästan en förutsättning, säger Mats Dahlberg, VD.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa