Hybrit är namnet på den gemensamma satsning på fossilfritt stål som LKAB, SSAB och Vattenfall gör i ett joint venture-bolag.

En pilotanläggning ska byggas inne på SSAB:s industriområde i Luleå, vid den gamla NJA-kajen. LKAB har sökt bygglov för att bygga en 940 kvadratmeter stor industribyggnad på området. Ansökan ska tas upp på miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott nu på tisdag. Förvaltningen föreslår att politikerna ska bevilja bygglov, eftersom ansökan är i enlighet med gällande detaljplan för området.

På onsdag i nästa vecka planeras för det första, symboliska spadtaget som ska tas i närvaro av ministrar från regeringen och verkställande direktörer från bolagen.

Artikelbild

| Hybrit kallas satsningen för att ta fram fossilfritt stål med hjälp av vätgas, istället för kol (koks). Så här kommer pilotanläggningen vid NJA-kajen att se ut, enligt bygglovshandlingarna.

– Vi håller på att säkra sista finansieringen och hoppas kunna ta första spadtaget 20 juni, säger Mårten Görnerup, vd för Hybrit.

Under sommaren inleds de förberedande markarbetena för pilotanläggningen. I en traditionell masugn används koks (kol) för att reducera järnmalmen till järn, vilket ger upphov till stora utsläpp av koldioxid.

– Nu ska vi ändra på det och byta ut kokset mot vätgas, då blir det istället vatten, det är en bättre biprodukt, säger Mårten Görnerup.

Enligt planerna ska pilotanläggningen tas i drift sommaren 2020. Pilotanläggningen ska ha kapacitet att producera ett ton i timmen, men den kommer inte att köras i kontinuerlig drift utan i kampanjer som kan vara flera veckor långa.

Artikelbild

Pilotanläggningen för Hybrit ska placeras vid gamla NJA-kajen. I övre vänstra hörnet syns delar av Svartöstan.

– Man kör i omgångar, utvärderar, tweakar och ändrar någon parameter och kör igen, fram till 2024, säger Mårten Görnerup.

Under förutsättning att allt fungerar bra går man därefter vidare med en demonstrationsanläggning 2025-2035. Till skillnad från pilotanläggningen ska den gå i kontinuerlig drift och ha betydligt större kapacitet än pilotanläggningen.

– Man kör den dygnet runt för att utprova långtidseffekterna, säger Mårten Görnerup.

Var demonstrationsanläggningen ska placeras är inte klart än, inte heller var den stora elektrolysanläggningen för att producera vätgas ur vatten ska placeras. Tillgången på el är av avgörande betydelse.

– Det beror på tillgången på el och matningen av el fram till anläggningen.

Borde finnas goda förutsättningar för det i Luleå?

– Ja, elmässigt har hela Norrbotten goda förutsättningar. Om det blir Luleå eller närmare Malmfälten kan inte jag säga, det beror på var det är bäst produktionsekonomiskt att lokalisera en sådan anläggning, säger Mårten Görnerup.