Det visar Fastighetsägarnas nationella rapport Cityklimatet. 45 av 62 stadskärnor i undersökningen visar på tillväxt, men Luleå tillhör de 17 som har en negativ trend.

Handlarna i centrum har länge haft det tufft. Bara efter sommaren har affärer som Diva och Intersport gjort konkurs, och det senaste året har restauranger som Fabriken och Tapas de papa rönt samma öde.

Jämfört med 2016 har sällanköpshandeln minskat med 2,5 procent och restaurangnäringen med 2,7 procent. Att krögare och caféer minskar är något som bara nio av de 62 stadskärnorna fått kännas vid.

– Orsakerna till minussiffror är främst kopplade till konkurrensen från externhandel och att e-handeln tar andelar snabbare än den fysiska handeln. Dessutom kan bransch- och butiksmix spela in när det gäller omsättningen inom detaljhandel, säger Anna Forsman, platsansvarig på Fastighetsägarna Mitt nord i Luleå.

Läs mer: Luleå ska bli "Årets stadskärna"

Uppåt är det dock för dagligvaruhandeln, som under samma period ökat med 3,1 procent, samt hotellbranschen, som sticker ut rejält med ökning på 7,2 procent.

– Generellt visar rapporten på ett förändrat konsumtionsbeteende där människor investerar mer i sig själva och där stadskärnan får en allt större roll som mötesplats. Utrymmet mellan husen äger vi tillsammans och vikten av att fastighetsägare är engagerade och samverkar för att bidra till utveckling av stadskärnan blir ett viktigt mål inför ansökan till Årets stadskärna 2021, konstaterar Anna Forsman.